Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Ontslagbescherming van de preventieadviseur

Hoe wordt de beschermingsvergoeding berekend?

De berekening wordt hieronder toegelicht.

Laatst bijgewerkt op 18 juli 2022

Algemene regel

De bijzondere beschermingsvergoeding is gelijk aan het normale loon of honorarium over een tijdvak van:

  • 2 jaar, indien de preventieadviseur in de hoedanigheid van preventieadviseur minder dan 15 jaar dienst heeft
  • 3 jaar, indien de preventieadviseur in de hoedanigheid van preventieadviseur 15 of meer jaren dienst heeft[1]

Bij een preventieadviseur van een externe dienst telt men de kalenderjaren dat de preventieadviseur verbonden is geweest aan die dienst.

Geen voltijdse functie van preventieadviseur

Vaak wordt de functie van preventieadviseur in de interne dienst gecombineerd met een andere functie bij dezelfde werkgever. In dit geval neemt men als basis voor de berekening van de hoger vermelde vergoeding enkel het gedeelte van het loon dat overeenstemt met het percentage aan prestaties die als preventieadviseur uitgeoefend werden.

Voorbeeld: Een werknemer die 1/3 van zijn tijd besteed aan de functie van preventieadviseur en 2/3 aan een andere functie bij dezelfde werkgever, krijgt 1/3 van bovenvermelde vergoeding.

Om discussies te vermijden, is het aangewezen om in de arbeidsovereenkomst duidelijk op te nemen hoeveel tijd de werknemer besteedt aan zijn taak als preventieadviseur.

Sociale en fiscale behandeling van de vergoeding

Op de bijzondere beschermingsvergoeding zijn geen socialezekerheidsbijdragen verschuldigd. Op fiscaal vlak wordt de vergoeding beschouwd als een opzegvergoeding en wordt de vergoeding afzonderlijk belast. Op de vergoeding wordt bedrijfsvoorheffing ingehouden.

 

[1] De dienstjaren berekent men over het aantal kalenderjaren dat de preventieadviseur deze functie bij de werkgever heeft vervuld in de interne dienst.

Alle artikelen over Ontslagbescherming van de preventieadviseur