Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Afsluiten van het contract

Wat is de kostprijs van een verzekering arbeidsongevallen?

Het bedrag van de premie hangt af van de activiteit van uw bedrijf en van het loon van uw werknemers.

Laatst bijgewerkt op 7 januari 2022

Bedrag van de premie

De premie hangt af van:

  • De activiteit van het bedrijf
  • De functie en het jaarloon van de verzekerde werknemers

De activiteit en functie bepalen de toe te passen premievoet. Hoe hoger het risico, hoe hoger de premievoet.
Deze premievoet wordt toegepast op de totale brutoloonmassa, beperkt tot het wettelijk loonplafond. Voor 2023 bedraagt dit 53.087,42 € euro.

Concreet

Bij het afsluiten van het contract, betaalt u een voorlopige premie. Deze is berekend in functie van het aantal opgegeven werknemers en hun geschatte brutoloon.
Jaarlijks ontvangt de verzekeraar de effectieve lonen via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Hierop berekent hij de definitieve premie.
U krijgt dan een afrekening waarbij u naargelang het geval een gedeelte van de premie terugkrijgt of moet bijbetalen.

Tip: Breng uw verzekeraar op de hoogte van grote wijzigingen in uw personeelsbestand. Op die manier vermijdt u onaangename verrassingen bij de afrekening.

Offerte-aanvraag

Wenst u een offerte voor een verzekering bij Securex? Mail naar insurance@securex.be

Alle artikelen over Afsluiten van het contract