Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Afsluiten van het contract

Wat is de duurtijd van de verzekering?

U kan uw contract afsluiten voor 1 of 3 jaar. Er geldt een stilzwijgende verlenging met dezelfde periode.

Laatst bijgewerkt op 7 januari 2022

Standaard geldt een duurtijd van 1 jaar met stilzwijgende verlenging voor telkens periodes van 1 jaar.

In onderling akkoord kan de duurtijd vastgelegd worden op drie jaar met stilzwijgende verlenging voor telkens 3 jaar.

De duur moet, indien nodig, verlengd worden met de periode die de datum van het ingaan van het contract scheidt van 1 januari van het jaar dat erop volgt.
Voorbeeld: een contract ingegaan op 16 mei 2021, loopt tot en met 31 december 2022.

De overeenkomst kan opgezegd worden ten minste drie maanden vóór het einde van de vervaldag. Dit kan per aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzegbrief tegen ontvangstbewijs.

 

Alle artikelen over Afsluiten van het contract