Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Structureel telewerk

Wat is structureel telewerk?

Telewerk is een vorm van organisatie van het werk waarbij, in het kader van een arbeidsovereenkomst en met gebruikmaking van informatietechnologie, werkzaamheden die ook op de bedrijfslocatie van de werkgever uitgevoerd zouden kunnen worden, op regelmatige basis en niet incidenteel, buiten die bedrijfslocatie worden uitgevoerd.

Laatst bijgewerkt op 25 januari 2024

Definitie

Telewerk is een vorm van organisatie en/of van uitvoering van het werk waarbij, in het kader van een arbeidsovereenkomst en met gebruikmaking van informatietechnologie, werkzaamheden die ook op de bedrijfslocatie van de werkgever uitgevoerd zouden kunnen worden, op regelmatige basis en niet incidenteel, buiten die bedrijfslocatie worden uitgevoerd.  Het structurele telewerk wordt geregeld door cao nr. 85 van de Nationale Arbeidsraad.

Wanneer het telewerk incidenteel en dus niet op regelmatige basis uitgevoerd wordt, is er sprake van occasioneel telewerk.

Uitgesloten

De mobiele telewerkers worden niet beoogd door cao nr. 85. Hun mobiliteit maakt immers integraal deel uit van de wijze van uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Het gaat hier bijvoorbeeld om handelsvertegenwoordigers, commercieel afgevaardigden, medisch afgevaardigden, technici die interventies verrichten bij klanten van de werkgever, thuisverplegers.

Structureel telewerk versus huisarbeid

De reglementering betreffende de huisarbeid zag het daglicht in 1996 met als doel een betere juridische bescherming te bieden aan de werknemer die van thuis uit besloot te werken om zo zijn professioneel en privéleven beter op elkaar te kunnen afstemmen. Sindsdien zijn er, naast de gewone bepalingen die gelden voor elke arbeider of bediende, ook specifieke bepalingen op de huisarbeiders van toepassing.  Het contract voor huisarbeid bevat al deze bijzonderheden binnen de limieten van een normale arbeidsovereenkomst.

Door de versnelde technologische ontwikkeling op het vlak van de informatica werd nadien het structurele telewerk ingevoerd, een nieuwe vorm van huisarbeid die meer afgestemd is op intellectuele prestaties en dus eerder in een bediendenovereenkomst kadert. Om deze reden wordt het structurele telewerk enkel vermeld bij de bepalingen inzake huisarbeid om te zeggen dat deze niet van toepassing zijn op de werknemers die onder cao nr.85 vallen. 

Uiteraard kan het bij telewerk ook om huisarbeid gaan, maar de modaliteiten zijn totaal verschillend.  Het contract voor telewerk is voor alles een gewone bediendenovereenkomst waarop de bepalingen van cao nr. 85 van toepassing zijn. Deze cao regelt het statuut van de structurele telewerker voor alles wat niet door de algemene bepalingen van de arbeidsovereenkomstenwet vastgesteld is. Daarnaast kunnen meer voordelige bepalingen op sectoraal of ondernemingsniveau het lijstje aanvullen.

Hierna bespreken we dus de bepalingen van die cao nr. 85 en leggen we bepaalde parallellen met het contract voor huisarbeid, dat in een aparte rubriek besproken wordt.

Alle artikelen over Structureel telewerk