Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Structureel telewerk

Plaats van het telewerk en beslissing om te telewerken

Waar kan het telewerk plaatsvinden? Wie beslist over het telewerk?

Laatst bijgewerkt op 4 augustus 2023

Plaats van het telewerk

Het telewerk kan worden verricht in de woning van de telewerker of op elke andere door hem gekozen plaats.

Het telewerk dat wordt verricht in een satellietkantoor van de werkgever, met andere woorden in een gedecentraliseerd lokaal van de werkgever of een lokaal dat de werkgever aan de werknemer ter beschikking stelt, valt echter buiten het toepassingsgebied van deze bepalingen.

Opgelet ! Indien een bureauvergoeding wordt toegekend aan de telewerker, dient rekening gehouden te worden met het feit dat dit forfait enkel door de RSZ en fiscus zal aanvaard worden in geval het telewerk uitgevoerd wordt in de private lokalen van de werknemer.

Beslissing om te telewerken

Het principe is dat telewerk op vrijwillige basis gebeurt, zowel voor de werknemer als voor de werkgever. Elk van de partijen moet er dus akkoord mee gaan.

De partijen kunnen zowel vóór het begin van uitvoering van de arbeidsovereenkomst als in de loop van de arbeidsovereenkomst beslissen om telewerk te verrichten. Cao nr. 85 bepaalt dat in deze laatste hypothese, de beslissing om telewerk te verrichten, ongedaan gemaakt kan worden door een individuele en/of een collectieve overeenkomst.

Alle artikelen over Structureel telewerk