Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Structureel telewerk

Is de telewerker beschermd tegen arbeidsongevallen?

Er is sprake van een arbeidsongeval als de feiten die aanleiding gaven tot het letsel zich hebben voorgedaan tijdens en wegens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. In geval van telewerk is dit niet eenvoudig om te bepalen.

Laatst bijgewerkt op 25 januari 2024

Een arbeidsovereenkomst voor telewerk wordt immers meestal wordt uitgevoerd in de privéwoning van de werknemer, en dus buiten elke controle om.

Vermoeden van arbeidsongeval

Om hieraan te verhelpen, werd voor de telewerkers in de arbeidsongevallenwet een vermoeden van uitvoering van arbeidsovereenkomst beperkt in tijd en ruimte ingevoerd.

Dit vermoeden stelt dat wanneer de telewerker een ongeval heeft op de plaats(en) en tijdens de uren vermeld in de telewerkovereenkomst, dit steeds vermoed zal worden een arbeidsongeval te zijn. De verzekeraar mag uiteraard steeds het tegenbewijs leveren.

Vermeldingen in de arbeidsovereenkomst

Om dit vermoeden te kunnen toepassen, moet(en) de plaats(en) die de telewerker heeft gekozen om zijn arbeid uit te oefenen in de arbeidsovereenkomst worden vermeld (verplichte vermelding) en, indien mogelijk, ook de periode waarbinnen het telewerk wordt verricht (facultatieve vermelding).

Als de periode waarbinnen het telewerk wordt verricht, niet in de schriftelijke overeenkomst opgenomen is, zal het vermoeden van toepassing zijn tijdens de werkuren die de telewerker zou moeten presteren indien hij in de lokalen van de werkgever zou tewerkgesteld zijn.

Als de plaats(en) waar het telewerk uitgevoerd wordt, niet in de schriftelijke overeenkomst word(t)(en) vermeld, zal het vermoeden van toepassing zijn op de woonplaats of de plaats(en) waar het telewerk gewoonlijk wordt uitgevoerd[1].

Bewijs van arbeidsongeval

Als de vermoedens niet spelen, bijvoorbeeld omdat de werknemer een ongeval heeft buiten de periode vermeld in de arbeidsovereenkomst of op een andere plaats, dan zal de werknemer moeten bewijzen dat het om een arbeidsongeval gaat om een tussenkomst van zijn arbeidsongevallenverzekeraar te kunnen krijgen. In dat geval zal hij dus moeten kunnen aantonen dat het ongeval zich voorgedaan heeft tijdens en wegens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Ongeval op de weg naar het werk

Bepaalde trajecten worden erkend als arbeidsweg indien het telewerk in de woonplaats van de werknemer wordt uitgevoerd. Het betreft de weg van de woonplaats naar de crèche of de school (en terug) en de weg van de woonplaats naar de plaats waar de werknemer zijn eetmaal neemt of het zich aanschaft (en terug)[2].

Extra bescherming

De werkgever die zijn telewerkers een volledige bescherming tegen arbeidsongevallen wil bieden, kan ook steeds overwegen om een verzekering af te sluiten die de werknemer 24 uur per dag dekking verleent tegen ongevallen die hem overkomen in het kader van de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst voor telewerk.

[1] Artikel 7 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.

[2] Artikel 8 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971.

Alle artikelen over Structureel telewerk