Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Selectie en werving

Wilt u alles weten over de verplichtingen van de werkgever en de sollicitant in de precontractuele relatie? U leest het hier!

Afhankelijk van uw paritair comité zijn afwijkingen mogelijk. Bekijk deze sectorale afwijkingen via Paritaire Comités.

Basisregels

De gedragsregels zijn grotendeels vastgelegd in cao nr. 38 van de Nationale Arbeidsraad, maar slechts enkele artikelen uit die cao werden algemeen verbindend verklaard en zijn dus dwingend voor alle werkgevers. De andere bepalingen binden enkel de partijen die de overeenkomst binnen de Nationale Arbeidsraad ondertekend hebben. Voor de anderen vormen die bepalingen een soort van gedragscode.

Veelgestelde vragen

Mag u om het even welke vraag stellen tijdens de rekruteringsprocedure, of een medisch onderzoek laten uitvoeren? En wat met de gegevens op de sociale media? U leest het hier.