Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Bedrijfsleiders

Naast personen met een werknemersstatuut heeft elk bedrijf ook één of meerdere bedrijfsleiders. Er bestaan verschillende soorten van bedrijfsleiders. Ze hebben aparte regels rond sociaal statuut, bezoldiging bedrijfsvoorheffing en hun fiscale fiche.

Afhankelijk van uw paritair comité zijn afwijkingen mogelijk. Bekijk deze sectorale afwijkingen via Paritaire Comités.

Wat is een bedrijfsleider?

Er bestaan 2 categorieën van bedrijfsleiders. Naargelang de categorie waartoe u behoort, zijn er verschillende spelregels voor uw sociaal statuut. Ook het antwoord op de vraag of u een bezoldigde activiteit mag uitoefenen in de onderneming, verschilt in functie van de categorie waartoe u behoort.

De bezoldigingen van een bedrijfsleider

De bezoldiging van een bedrijfsleider is een verzamelnaam voor alle vergoedingen die de onderneming (waarin u uw functie uitoefent) aan u toekent. Wist u trouwens dat uw huurinkomsten in bepaalde omstandigheden als een bedrijfsleidersbezoldiging kunnen behandeld worden?

De bedrijfsvoorheffing op het loon van de bedrijfsleider

Op uw bedrijfsleidersbezoldiging moet bedrijfsvoorheffing betaald worden. Wist u dat de spelregels en bedragen van deze bedrijfsvoorheffing anders zijn dan voor werknemers? Je vindt een voorbeeld van een bruto-netto berekening in bijlage. Als bedrijfsleider doet u er bovendien goed aan om een vergelijking te maken tussen het verwachte bedrag aan belastingen en de verschuldigde bedrijfsvoorheffing. Het verschil tussen beiden kan u best compenseren via voorafbetalingen.

De bedrijfsleidersbezoldiging en fiscale fiches

Net zoals voor werknemers, moeten ondernemingen de bezoldigingen van hun bedrijfsleiders op een fiscale fiche vermelden. Wist u dat dit belangrijk is omdat deze bezoldigingen anders niet aftrekbaar zijn?