Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Sociale documenten

De werkgever is wettelijk verplicht om bepaalde documenten, sociale documenten genoemd, op te maken. Naast de sociale documenten in strikte zin bestaat er een hele reeks van documenten van sociale aard, onder meer de loonbrief en het arbeidsreglement.

Afhankelijk van uw paritair comité zijn afwijkingen mogelijk. Bekijk deze sectorale afwijkingen via Paritaire Comités.

De 11 sociale documenten in strikte zin

U bent wettelijk verplicht bepaalde sociale documenten op te stellen, zoals de individuele rekening of de studentenovereenkomst. Hier vindt u meer informatie over de 11 sociale documenten in strikte zin en over het verschil tussen sociale documenten en documenten van sociale aard.

De documenten van sociale aard

Naast de sociale documenten in strikte zin bestaat er een hele reeks van documenten van sociale aard, zoals de loonbrief (en de bijlagen ervan), het arbeidsreglement en de documenten die verband houden met deeltijds werk. Meer algemeen gaat het om alle documenten die worden opgelegd door de sociale wetgeving.

Bewaringsmodaliteiten, elektronisch opsturen en opslaan

Bij elk sociaal document hebben we vermeld op welke plaats het moet worden bijgehouden. Voor de plaats van bewaring zijn de toepasselijke bepalingen identiek voor alle sociale documenten. Bovendien mogen een aantal sociale documenten of documenten van sociale aard elektronisch worden verstuurd en opgeslagen.

Verplichtingen van de buitenlandse werkgever

Het komt geregeld voor dat buitenlandse werkgevers personeel naar België detacheren. Het gaat dan om werknemers die tijdelijk in België komen werken ofwel om werknemers die deels in België en deels in een ander land tewerkgesteld zijn. In deze gevallen moet er verplicht een Limosa-aangifte gedaan worden. Daarnaast stelt zich de vraag welke sociale documenten deze werkgevers moeten bijhouden.

Interessante weetjes

Wie is vrijgesteld van het bijhouden van sociale documenten? Welke sancties zijn van toepassing? Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties? De antwoorden op deze vragen leest u hier.