Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Zo voer je de 4-daagse werkweek in

Binnenkort kan je jouw werknemers aanbieden om voltijds te werken op vier dagen, voor hetzelfde loon. Niemand is echter verplicht om op die mogelijkheid in te gaan. Werknemers die hier wel op intekenen, kunnen maximaal zes maanden voltijds werken in het vierdagensysteem. Die zes maanden kunnen wel steeds opnieuw verlengd worden.

6 oktober 2022

Update 10 november 2022: deze wet werd op 10 november in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Deze maatregel treedt op zondag 20 november 2022 in werking.

Overweeg je een vierdaagse werkweek in te voeren? Volg dan de vijf stappen hieronder.

1. Wil je voltijds werken op vier dagen invoeren of niet?

De wet over de arbeidsdeal bepaalt dat een werkgever de mogelijkheid kan voorstellen om werknemers voltijds in vier dagen te laten werken. Als werkgever beslis je zelf of je die regeling in jouw onderneming invoert of niet. Een werknemer kan dit dus niet eisen zonder dat jij akkoord bent.

Anderzijds kan je jouw werknemers niet verplichten om voltijds vier dagen per week te gaan werken. Of werknemers al dan niet in dit systeem instappen, is hun eigen keuze.

2. Voer het vierdagensysteem officieel in

Beslis je om er voor te gaan? Dan moet je de mogelijkheid om voltijds te werken op vier dagen formeel invoeren, via het arbeidsreglement of een ondernemings-cao. De vorm hangt af van het aantal uur dat een voltijdse werknemer per week in jouw onderneming werkt.

Een voltijdse werknemer werkt maximaal 38 uur per week

Werken de voltijdse werknemers in jouw bedrijf maximaal 38 uur per week? Dan kan je de vierdaagse werkweek invoeren via een wijziging van het arbeidsreglement. Jouw werknemer mag maximaal 9,5 uur per dag werken.

Volg de procedure voor de wijziging van het arbeidsreglement

Een voltijdse werknemer werkt meer dan 38 uur en maximaal 40 uur per week

Als jouw voltijdse werknemers meer dan 38 uur per week werken, kan je de vierdaagse werkweek niet invoeren met een wijziging van het arbeidsreglement. Je moet die werkweek invoeren via een ondernemings-cao.

Als je een vakbondsafvaardiging hebt, onderhandel je met hen over het afsluiten van de cao. Heb je geen vakbondsafvaardiging? Dan moet je de cao onderhandelen en afsluiten met de secretaris van minstens één vakbond.

In de cao mag je een maximale dagelijkse arbeidsduur vastleggen die overeenkomt met één vierde van de normale wekelijkse arbeidsduur van jouw voltijdse werknemers.

Voorbeeld

Een voltijdse werknemer in jouw onderneming werkt 39 uren per week. Dan voorzie je een dagelijkse arbeidsduur van 9 uur en 45 minuten (39 uren ÷ 4).

De cao die je hebt afgesloten wordt automatisch in jouw arbeidsreglement opgenomen vanaf de dag van de registratie van de cao bij de griffie van de FOD WASO.

3. Verwerk de aanvraag van de werknemer

Eenmaal ingevoerd, kunnen jouw voltijdse werknemers vrijwillig instappen in de vierdaagse werkweek. Een werknemer moet jou daar schriftelijk om verzoeken.

De werknemer kan dat verzoek indienen voor een periode van maximaal 6 maanden. Die periode kan altijd, voor maximaal 6 maanden per aanvraag, verlengd worden. Als werkgever heb je dan twee opties:

  • Ofwel aanvaard je het verzoek van je werknemer
  • Ofwel weiger je het verzoek

In dat laatste geval moet je binnen de maand na de aanvraag motiveren waarom je het verzoek weigert.

4. Sluit een overeenkomst af met de werknemer

Als je beslist hebt om de aanvraag van je werknemer te aanvaarden, moeten jullie daarover nog een overeenkomst afsluiten.

In die overeenkomst moet je de volgende informatie opnemen:

  • De aanvang en het einde van de werkdag
  • Het tijdstip en de duur van de rusttijden
  • De dagen waarop er niet gewerkt wordt
  • De begin- en einddatum van de periode waarin de vierdaagse werkweek wordt toegepast

Je moet de overeenkomst afsluiten vóór je werknemer in het systeem stapt.

Securex biedt binnenkort jou een model van overeenkomst aan.

5. Bewaar de aanvraag en de overeenkomst correct

Als werkgever moet je de aanvraag die jouw werknemer indient bewaren. Tijdens de duurtijd die je werknemer in de aanvraag vermeldt, moet je die bewaren op dezelfde plaats waar het arbeidsreglement kan worden geraadpleegd. Na het verstrijken van die duurtijd, moet je de aanvraag nog vijf jaar bewaren.

Deze regels zijn ook van toepassing voor het bewaren van de overeenkomst die je met je werknemer afsluit.

Bescherming tegen ontslag en vrijwillige overuren

Naast de vijf stappen om de vierdaagse werkweek in te voeren, voorziet de wet ook nog twee bijkomende arbeidsrechtelijke bepalingen.

De bescherming tegen het ontslag

Werknemers die een aanvraag indienen om voltijds te werken in vier dagen, zijn beschermd tegen ontslag. Je mag die werknemers bijgevolg niet ontslaan omwille van die aanvraag. Wil je die werknemer ontslaan? Dan moet je aantonen dat het ontslag losstaat van het verzoek.

Vrijwillige overuren

Een werknemer die voltijds werkt op 4 dagen, mag geen vrijwillige overuren presteren op de dagen waarop hij of zij normaal niet werkt.

Wanneer treden deze bepalingen in werking?

De nieuwe regels over de vierdaagse werkweek treden 10 dagen na de publicatie van de wet in het Belgisch Staatsblad in werking. Deze wet is momenteel nog niet gepubliceerd.

Wat doet Securex voor jou?

Heb je nog vragen over de invoering van de vierdaagse werkweek? Contacteer dan je Securex Legal Advisor via myHR@securex.be.

Bron

Arbeidsdeal
Arbeidsduur