Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Zo gebruik je de loonbonus om arbeidsongevallen te verminderen

Veiligheid en gezondheid van werknemers zijn een topprioriteit in elke onderneming. Het is niet alleen belangrijk om veiligheidsmaatregelen uit te werken om arbeidsongevallen te vermijden, maar ook om je werknemers te sensibiliseren rond die veiligheidsmaatregelen. Wist je dat een loonbonusplan daarbij kan helpen? Ontdek hier hoe het werkt.

28 maart 2023
ill, sick

Wat is de loonbonus?

De loonbonus, ofwel de niet-recurrente resultaatsgebonden premie (cao 90), is een manier om werknemers te belonen voor het halen van collectieve doelstellingen die je vooraf duidelijk omschrijft. Bovendien is de loonbonus sociaal en fiscaal voordelig, tenminste als je het maximumbedrag niet overschrijdt.

Lees meer: ‘Wat is de loonbonus?’

Lees meer: ‘Loonbonus: welk bedrag kan je in 2023 toekennen?’

De doelstellingen (of de doelstelling) moeten collectief bereikt worden. Je moet ze dus koppelen aan de onderneming en niet aan de individuele werknemers.

De  doelstellingen moeten:

  • Duidelijk en transparent zijn
  • Meetbaar zijn
  • Verifieerbaar zijn

Je moet de doelen op voorhand zo vastleggen. Het wel of niet behalen van het resultaat moet bovendien onzeker zijn.

Minder arbeidsongevallen als doelstelling

De doelstellingen kunnen een economisch of financieel karakter hebben, maar het kan ook breder gaan, zoals welzijnsdoelstellingen om arbeidsongevallen te verminderen.

Voorbeeld van een correcte omschrijving

Tijdens de referteperiode mogen er zich maximaal 2 arbeidsongevallen voordoen. Tijdens dezelfde periode van het voorgaande jaar hebben zich 4 arbeidsongevallen voorgedaan.

Extra formaliteiten voor welzijnsdoelstellingen

Om een loonbonus plan in te voeren moet je een bepaalde procedure volgen.

Lees meer: ‘Via welke procedure kan de loonbonus ingevoerd worden?’

Gaat het om een welzijnsdoelstelling? Dan zijn er nog extra formaliteiten die je moet naleven. Vooreerst moet je op eer verklaren dat er een preventieplan in de onderneming bestaat. Ook moet je jouw verplichtingen rond welzijn op het werk effectief naleven. Tot slot ben je verplicht om het globale preventieplan en het lopende jaaractieplan – zoals bepaald in de Codex over het welzijn op het werk – samen met de cao of de toetredingsakte door te sturen naar de FOD WASO.

Lees meer: ‘Het globaal preventieplan en jaaractieplan’

Onze tip

Via het loonbonusplan kan je de doelstelling invoeren om arbeidsongevallen te vermijden. Op die manier motiveer je jouw werknemers om hieraan mee te helpen. Zo zorg je voor een veiligere werkomgeving met minder arbeidsongevallen? Je vermijdt ook de verdoken, niet -verzekerde kosten zoals administratie, afwezigheid, overuren, enz. die hiermee gepaard gaan.

Verder kan je zo ook het verzwaard risico voor arbeidsongevallen vermijden.

Wat doet Securex voor jou?

Wil je een loonbonusplan met welzijnsdoelstellingen opstellen? Contacteer ons via consultinglegal@securex.be of ga naar Loonbonus: niet-recurrent resultaatsgebonden voordeel. We helpen je graag om dit op de juiste manier te doen.

Voor advies over jouw preventieplan kan je terecht bij jouw externe preventiedienst.

Bronnen