Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Wet diverse fiscale bepalingen gepubliceerd: wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Vandaag werd een wet houdende diverse fiscale bepalingen gepubliceerd. Hierna bespreken we de belangrijkste wijzigingen voor uw HR-beleid op het vlak van de loonfiscaliteit.

23 augustus 2023

Verlenging vrijstelling studentenarbeid in de zorgsector

Om het personeelstekort in de zorgsector op te vangen, werd beslist om de uren die studenten presteerden in 2022 niet mee te laten tellen voor de berekening van het toenmalige jaarplafond van 475 uren voor studentenarbeid. Die maatregel werd verlengd voor het eerste kwartaal 2023.

Lees meer in ons nieuwsbericht van 27 december 2022

Om ervoor te zorgen dat deze studentenarbeid in de zorgsector niet zou leiden tot een verlies van het belastingvoordeel voor kinderen ten laste, werd ook voorzien dat de bezoldigingen voor studentenarbeid in 2022 niet meetellen als nettobestaansmiddelen van de studenten.

Met de wet houdende diverse fiscale bepalingen wordt die maatregel nu ook verlengd tot en met het eerste kwartaal van 2023.

Achterstallige wezenpensioenen en -renten uitgesloten van de berekening van bestaansmiddelen

Lees meer in ons nieuwsbericht van 22 augustus 2023

Verhoging maximumbedrag fiscale werkbonus

De fiscale werkbonus is een belastingvermindering gelijk aan 33,14% van de werkelijk toegekende sociale werkbonus. Dat percentage blijft ongewijzigd.

Het bedrag van de sociale werkbonus is gekoppeld aan het minimumloon (GMMI). Vanaf juli 2023 wordt het maximumbedrag van de sociale werkbonus voor de laagste lonen verhoogd van 12,65 % naar 13,41 % van het GMMI. Hierdoor volstaat het fiscale maximumbedrag van 540 euro niet meer om aan werknemers die een maximale sociale werkbonus genieten, een volledige fiscale werkbonus gelijk aan 33,14% van de sociale werkbonus toe te kennen.

Daarom werd beslist het maximumbedrag van de fiscale werkbonus vanaf aanslagjaar 2024 te verhogen tot 550 euro (te indexeren bedrag), wat overeenstemt met een geïndexeerd bedrag van 1.030 euro voor aanslagjaar 2024.

Vanaf aanslagjaar 2025 wordt het maximumbedrag verhoogd tot 570 euro (te indexeren bedrag).

Uitbetaling netto-overuren beperkt in de tijd

Na de COVID-pandemie werd de mogelijkheid gecreëerd om een beperkt aantal netto-overuren te presteren. Deze relance-overuren werden recent opnieuw ingevoerd voor de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025 (opgelet, deze maatregel is nog niet officieel):

Lees meer in ons nieuwsbericht van 29 juni 2023

De vrijstelling van deze overuren is momenteel louter gelinkt aan de periode waarin de overuren worden gepresteerd, niet aan het tijdstip waarop de bezoldigingen voor die overuren worden betaald of toegekend. Er wordt nu wettelijk voorzien om de vrijstelling op het vlak van de inkomstenbelastingen te beperken tot de bezoldigingen die uiterlijk op het einde van het tweede kalenderjaar volgend op het jaar waarin de overuren zijn gepresteerd, worden uitbetaald.

Opheffing fiscale bepalingen opleidingsbudget

Om de inzetbaarheid van werknemers op de arbeidsmarkt te verhogen, werd door de wet van 7 april 2019 betreffende de sociale bepalingen van de jobsdeal het opleidingsbudget ingevoerd. Hiermee konden werknemers die met betaling van een verbrekingsvergoeding werden ontslagen, een deel van deze verbrekingsvergoeding laten omzetten in een opleidingsbudget, dat fiscaal en sociaal gunstig werd behandeld.

Deze maatregel is bij gebrek aan uitvoeringsbepalingen echter altijd dode letter gebleven.

Met de wet van 3 oktober 2022 houdende diverse arbeidsbepalingen werd een nieuwe maatregel ter bevordering van de inzetbaarheid van werknemers bij ontslag ingevoerd ter vervanging van dit opleidingsbudget. Voor een gedetailleerde uitleg omtrent deze maatregelen verwijzen we je naar ons nieuwsbericht van 12 oktober 2022.

Aangezien het opleidingsbudget nooit effectief werd ingevoerd en nu vervangen werd door een nieuwe maatregel, zijn ook de fiscale bepalingen omtrent het opleidingsbudget overbodig geworden. Vandaar dat deze fiscale bepalingen nu ook worden opgeheven door de wet houdende diverse fiscale bepalingen.

Wat doet Securex voor jou?

Heb je vragen over deze maatregelen? Aarzel dan niet om je Securex Legal Advisor te contacteren via het volgende e-mailadres: myhr@securex.be.

Bronnen

  • Wet van 31 juli 2023 houdende diverse fiscale bepalingen (1), Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2023
Fiscaal nieuws