Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Opnieuw relance-uren en fiscaal voordelige overuren (180)

Begin maart sloten de sociale partners een ontwerp van sociaal akkoord voor de periode 2023-2024. Een recent wetsontwerp zorgt nu voor de uitvoering van een aantal van de afgesproken maatregelen. We bespreken hierna de maatregelen voor overuren. Opgelet, deze maatregelen zijn nog niet officieel.

29 juni 2023
Deze pagina is bijgewerkt naar aanleiding van de Wet van 31 juli 2023: maatregelen officieel.

Bekijk het webinar over de relance-overuren

Comeback van relance-overuren

Het wetsontwerp voorziet in een herinvoering van deze maatregel in alle sectoren voor de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025. Vanaf 1 juli 2023 tot 30 juni 2025, kunnen werknemers boven op het basiscontingent van vrijwillige overuren (artikel 25bis van de Arbeidswet van 16 maart 1971), per kalenderjaar 120 bijkomende vrijwillige overuren presteren, “relance-uren” genaamd.
Namelijk :

 • 120 relance-uren in de periode van 1 juli 2023 tot 31 december 2023
 • 120 relance-uren tijdens het hele jaar 2024
 • En nog eens 120 relance-uren tijdens de periode van 1 januari 2025 tot 30 juni 2025

Wat zijn relance-overuren?

Tijdens de coronapandemie introduceerde de overheid een regeling waarbij in enkele essentiële sectoren 120 bijkomende overuren per jaar op een fiscaal voordelige wijze konden gepresteerd worden. Die overuren noemen we ‘relance- overuren’.

Het vorige interprofessioneel akkoord (2021-2022) verruimde de maatregel tot alle sectoren, voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2022. Sinds 1 januari 2023 zijn de relance-overuren dus niet meer van toepassing.

De relance-uren worden dus nu opnieuw ingevoerd voor de periode van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025.

De relance-overuren komen bovenop het basiscontingent van 100 vrijwillige overuren dat ook van toepassing is voor alle sectoren.

Wat is de fiscale en sociale behandeling van deze relance-overuren?

Op relance-overuren is geen overloon of inhaalrust verschuldigd. De toeslag van 50 of 100% (voor zon- en feestdagen) is dus niet van toepassing.

Bovendien zijn deze overuren zowel vrijgesteld van sociale bijdragen, van bedrijfsvoorheffing als van personenbelasting. Ze worden met andere woorden bruto voor netto toegekend.

Uitbetaling netto-overuren wel beperkt in de tijd

De vrijstelling van deze overuren is momenteel louter gelinkt aan de periode waarin de overuren worden gepresteerd, niet aan het tijdstip waarop de bezoldigingen voor die overuren worden betaald of toegekend. Er wordt nu voorzien om de vrijstelling op het vlak van de inkomstenbelastingen te beperken tot de bezoldigingen die uiterlijk op het einde van het tweede kalenderjaar volgend op het jaar waarin de overuren zijn gepresteerd, worden uitbetaald.

Wat met een conventionele overloontoeslag?

Het is niet de bedoeling dat de sociale en fiscale vrijstelling zou gelden voor relance- overuren waarvoor toch een extra verloning wordt uitbetaald. Anders gezegd: deze vrijstelling geldt enkel voor zover er geen overloontoeslag wordt toegekend door de werkgever. Doet de werkgever dit toch, dan wordt de volledig toegekende bezoldiging onderworpen aan personenbelasting en bedrijfsvoorheffing.

Dit principe werd nu expliciet in het wetsontwerp opgenomen.

Wat zijn de formaliteiten?

De werknemer moet na elke periode van zes maanden opnieuw schriftelijk akkoord gaan met de specifieke regeling van relance-overuren. Het schriftelijk akkoord moet uitdrukkelijk en vóór de betrokken periode worden afgesloten. Er staat geen limiet op het aantal hernieuwingen.

Wat als de wet niet tijdig gepubliceerd wordt?

De sociale partners stelden zich de vraag of deze maatregel onmiddellijk kan worden toegepast, mocht de wet niet tijdig (dus niet vóór 1 juli 2023) gepubliceerd worden.

De FOD WASO en de RSZ hebben bevestigd dat zij de toepassing van de maatregel vanaf 1 juli 2023 zullen aanvaarden, zelfs als de wet op dat ogenblik nog niet zou gepubliceerd zijn:

Schematisch

  2023 2024 2025
Jan - Jun Jul - Dec Jan - Dec Jan - Jun Jul - Dec
Gewone vrijwillige overuren

100 + 20 (*)

 • Met overloon
 • RSZ en BV
 • Niet in te halen
 • Mits schriftelijk akkoord (6 maanden geldig)

100 + 20 (*)

 • Met overloon
 • RSZ en BV
 • Niet in te halen
 • Mits schriftelijk akkoord (6 maanden geldig)

100 + 20 (*)

 • Met overloon
 • RSZ en BV
 • Niet in te halen
 • Mits schriftelijk akkoord (6 maanden geldig)
Relance-overuren /

120

 • Zonder overloon
 • Vrij van RSZ en BV
 • Niet in te halen
 • Mits schriftelijk akkoord (6 maanden geldig)

120

 • Zonder overloon
 • Vrij van RSZ en BV
 • Niet in te halen
 • Mits schriftelijk akkoord (6 maanden geldig)

120

 • Zonder overloon
 • Vrij van RSZ en BV
 • Niet in te halen
 • Mits schriftelijk akkoord (6 maanden geldig)
/
(*) Op jaarbasis ‘gewone’ vrijwillige overuren en ‘relance’ samen Maximaal 220 uren Maximaal 220 uren Maximaal 220 uren

Wat doet Securex voor jou?

Als klant van Securex zal je vanaf 1 juli 2023 opnieuw relance-overuren kunnen boeken (net zoals in 2021 en 2022). Hiervoor kan je de kalendercode NOC (Netto relance-overuren zonder recuperatie) gebruiken.

Fiscaal voordeel voor 180 overuren met overloon verlengd

Verder zou het aantal fiscaal voordelige overuren met een overwerktoeslag tot en met 30 juni 2025 behouden blijven op 180 overuren per jaar en per werknemer.

Waarom zijn die overuren fiscaal voordelig?

Een bepaald aantal overuren met overwerktoeslag geeft onder voorwaarden recht op een fiscaal voordeel voor zowel de werkgever als de werknemers:

 • Voor jou als werkgever bestaat het voordeel uit een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing
 • Je werknemers genieten dan weer van een vermindering van bedrijfsvoorheffing.

De voordelen zijn in principe beperkt tot maximaal 130 overuren per jaar en per werknemer. Dat geldt niet voor de horeca- en bouwsector waar al sinds 2014 al een hogere limiet van toepassing is.

Limiet van 180 overuren blijft nog even duren

Het vorige interprofessioneel akkoord (2021-2022) verhoogde dit maximum aantal van 130 overuren voor alle sectoren naar 180 uren voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023.

Nu voorziet het wetsontwerp dus in een verlenging van deze verhoging tot en met 31 december 2025.

Wat met de bouw- en horecasector?

De tijdelijke verhoging is ook van toepassing op de bouwsector (en aanverwante sectoren). Voor die sectoren gold al een verhoogde limiet van 180 overuren, op voorwaarde dat een elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem wordt gebruikt voor de 50 bijkomende overuren.

Die voorwaarde is niet vereist in het kader van de tijdelijke maatregel. Tot en met 31 december 2025 kunnen werkgevers in de bouwsector dus gebruik maken van het quotum van 50 overuren zonder aan de verplichting van aanwezigheidsregistratie te voldoen.

In de horecasector blijft een verhoogd quotum van 360 overuren van toepassing.

Wanneer weten we meer?

Wij brengen jou vanzelfsprekend op de hoogte van zodra bovenstaande maatregelen officieel worden.

In ons nieuwsbericht van 31 mei 2023 kan je ook de andere maatregelen van het IPA 2023- 2024 nalezen.

Wens je graag ons model voor vrijwillige overuren? Je kan dat aankopen in onze e-Shop, via de bestelknop op deze pagina (rechts als je via jouw pc surft).

Bronnen

Fiscaal nieuws