Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Nieuwe bedragen voor de werkbonus

Door de verschillende overschrijdingen van de spilindex werden de drempels voor de berekening van de werkbonus aangepast. Hier vind je de huidige grensbedragen.

4 januari 2023
Lex4You Employers - All Themes

De werkbonus is een korting op de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen van bepaalde werknemers. Dit systeem heeft tot doel werknemers met een laag loon een hoger nettoloon te garanderen, zonder daarbij het brutoloon te verhogen.

 

Bedragen van toepassing op 1 januari 2023

Het bedrag van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen (13,07%) wordt forfaitair als volgt verminderd wanneer het brutoloon van de werknemer zich in bepaalde loonschijven bevindt.

Bedienden

Refertemaandloon S aan 100% in €

Basisbedrag van de vermindering R in €

< = 2.013,64

 247,31

> 2.013,64 en < = 3.082,66

 247,31 – [0,2313 x (S –  2.013,64)]

>  3.082,66

0

 

Arbeiders

Refertemaandloon S aan 100% in €

Basisbedrag van de vermindering R in €

< =  2.013,64

 267,09

 2.013,64 en < = 3.082,66

 267,09 [0,2498 x (S – 2.013,64)]

3.082,66

0

Het refertemaandloon S en het basisbedrag van de vermindering R gelden voor voltijdse werknemers met volledige prestaties.

Voor deeltijdse werknemers en/of werknemers met onvolledige prestaties gelden specifieke berekeningsregels.

 

Wat doet Securex voor jou?

Ons sociaal secretariaat berekent deze korting automatisch voor jouw personeel. 

 

Tewerkstellingsmaatregelen
Fiscale verminderingen
RSZ-kortingen