Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Achterstallige wezenpensioenen en -renten binnenkort uitgesloten van de berekening van bestaansmiddelen

Overlevingspensioenen en wezenrenten zijn sinds 2018 uitgesloten van de berekeningsgrondslag van de eigen bestaansmiddelen van kinderen ten laste. Dat is echter niet zo wanneer ze worden betaald tijdens een later belastbaar tijdperk dan het belastbare tijdperk waarop ze betrekking hebben. Een wetsontwerp wil deze discriminerende situatie verhelpen.

22 augustus 2023
Deze pagina is bijgewerkt naar aanleiding van de wet van 31 juli 2023.

De maatregel die we hieronder beschrijven, is bijgevolg officieel.

Waar gaat dit over?

Wanneer een kind fiscaal ten laste is, heeft de ouder onder bepaalde voorwaarden recht op een vermindering van bedrijfsvoorheffing.

Om als ten laste te worden beschouwd, moeten kinderen aan bepaalde voorwaarden voldoen. Een van die voorwaarden is dat ze tijdens het belastbaar tijdperk persoonlijk niet meer nettobestaansmiddelen mogen hebben dan een bepaalde bovengrens.

Inkomsten inbegrepen in het begrip bestaansmiddelen

Met ‘nettobestaansmiddelen’ worden alle regelmatige of occasionele ontvangsten van gelijk welke inkomsten bedoeld die al dan niet belastbaar zijn, inclusief lonen, inkomsten uit vastgoed, achterstallen, vakantiegeld, gewaarborgd inkomen, enz.

Begrensde bestaansmiddelen

Het bedrag van de nettobestaansmiddelen dat wordt aanvaard, wordt elk jaar op 1 januari geïndexeerd volgens het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Voor 2023 mogen de ‘nettobestaansmiddelen’ van het kind niet meer bedragen dan 3.820 euro, na aftrek van de werkelijke beroepskosten of, bij gebrek aan bewijsstukken, een forfaitair kostenpercentage van 20%. Dit bedrag wordt verhoogd tot 5.520 euro voor kinderen van een alleenstaande ouder.

Bij inkomsten van loontrekkenden of bij baten zijn de minimaal aftrekbare kosten 530 euro.

Pensioenen en wezenrenten uitgesloten van het begrip bestaansmiddelen

Inkomsten die de fiscus uitsluit van de berekeningsgrondslag van de eigen bestaansmiddelen van het kind zijn onderhoudsuitkeringen en sinds 2018, overlevingspensioenen aan wezen in de publieke sector en wezenrenten aan kinderen tot 3.820 euro bruto per jaar (bedrag voor het inkomstenjaar 2023). Het bedrag van 3.820 euro geldt voor beide categorieën samen.

Als deze overlevingspensioenen aan wezen of wezenrenten echter door toedoen van de overheid of wegens het bestaan van een geschil worden betaald of toegekend tijdens een later belastbaar tijdperk dan dat waarop ze betrekking hebben, worden ze wel in aanmerking genomen voor het bepalen van het bedrag van de bestaansmiddelen.

Op het tijdstip waarop wordt beoordeeld of een kind fiscaal ten laste is wordt immers nog rekening gehouden met achterstallige wezenpensioenen en -renten.

Discriminerende regeling

Dit is des te verrassender omdat achterstallige onderhoudsuitkeringen al zijn uitgesloten van het begrip ‘nettobestaansmiddelen’.

Met andere woorden, onderhoudsuitkeringen of aanvullende onderhoudsuitkeringen die aan de belastingplichtige worden betaald na het belastbaar tijdperk waarop ze betrekking hebben, ter uitvoering van een gerechtelijke beslissing die het bedrag met terugwerkende kracht heeft vastgesteld of verhoogd, worden niet in aanmerking genomen bij de berekening van de nettobestaansmiddelen van het kind.

Dit verschil in behandeling kan ertoe leiden dat wezen niet langer als fiscaal ten laste worden beschouwd als er bijvoorbeeld achterstand is in de betaling van het wezenpensioen.

Achterstallige pensioenen en wezenrenten binnenkort uitgesloten van het begrip bestaansmiddelen

Om discriminatie te voorkomen, bepaalt het nieuwe wetsvoorstel dat achterstallige wezenrenten of, in de publieke sector, overlevingspensioenen aan wezen, net zoals achterstallige onderhoudsuitkeringen, niet langer in aanmerking worden genomen bij de berekening van de bestaansmiddelen van een kind ten laste.

Deze nieuwe maatregel zou vanaf het aanslagjaar 2022 in werking treden.

Wat doet Securex voor u?

Securex Consulting begeleidt werkgevers van A tot Z bij het berekenen van de jaarlijkse bovengrens van uren studentenarbeid en het beoordelen van de fiscale gevolgen op het voordeel kind ten laste bij de ouders van de jobstudent.

Neem voor meer informatie contact met ons op door een e-mail te sturen naar het volgende adres: salaryoptimization@securex.be

Bronnen 

 

Fiscaal nieuws
Studenten