Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Wat beweegt er in maart 2022?

De maand maart ook wel eens de windmaand genoemd. Deze wind drijft ons (naar alle waarschijnlijkheid ) richting code geel op de coronabarometer. Maar wat beweegt er nog allemaal in maart ?

28 februari 2022

Gedaan met de telewerkregistratie

Vanaf 18 februari 2022 is telewerk niet langer meer verplicht (wel nog steeds sterk aanbevolen) en dus moet het telewerk ook niet meer worden geregistreerd.

Voor maart 2022 en de daarop volgende maanden moeten de werkgevers dus geen gebruik meer maken van de applicatie 'Corona Telewerkaangifte' op de portaalsite van de RSZ.

U leest er hier meer over.

Spilindex opnieuw overschreden in februari

Zoals voorspeld werd is de spilindex (113,76) in februari opnieuw overschreden. Dit betekent dat de wedden van het overheidspersoneel, evenals een aantal sociale uitkeringen (zoals de werkloosheidsuitkeringen) opnieuw met 2% zullen verhogen in de maanden maart en april 2022. Dit geldt ook voor het GMMI, de flexilonen en de lonen in de social profitsector – zoals de rusthuizen en de socio-culture sector.

De volgende spilindexoverschrijding is voorzien voor oktober 2022 – met aanpassingen van de lonen en uitkeringen in november en december 2022.

De inflatie heeft uiteraard een impact op de loonindexaties van alle sectoren. Securex berekent maandelijks de indexprognoses, zo houdt u steeds de knip op uw budget.

Meer weten? Raadpleeg dan zeker de indexprognose voor uw paritair comit√©.

Vergeet uw werkgelegenheidsplan oudere werknemers niet

Elke onderneming die meer dan 20 werknemers tewerkstelt moet jaarlijks een plan opstellen dat betrekking heeft op de tewerkstelling van werknemers van 45 jaar en ouder.Vergeet uw werkgelegenheidsplan oudere werknemers niet

Het werkgelegenheidsplan moet de inspanningen bevatten waartoe de onderneming zich verbindt om werknemers van 45 jaar en ouder aan het werk te houden of in dienst te nemen.

Het werkgelegenheidsplan moet binnen de 3 maanden na het afsluiten van het boekjaar overgemaakt worden aan de ondernemingsraad, of bij ontstentenis de vakbondsafvaardiging, het CPBW, of de werknemers.

Wanneer uw boekjaar dus op 31 december wordt afgesloten, dan moet u ten laatste tegen 31 maart een werkgelegenheidsplan opstellen.

Lees onze actua.

Vergeet het jaarverslag preventie niet

Het jaarverslag brengt alle gegevens over de veiligheid en gezondheid van de werknemers van uw onderneming van het afgelopen jaar samen, zoals statistische gegevens over arbeidsongevallen, ondernomen acties, structuur van de preventie en bescherming in het bedrijf en informatie over de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk.

De werkgever moet het jaarverslag uiterlijk tegen 1 april 2022 opstellen. Hij hoeft het verslag niet meer op te sturen maar houdt dit ter beschikking van de inspectie toezicht op het welzijn op het werk.

Lees zeker ook onze actua.

Van winteruur naar zomeruur

In de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 maart schakelen we opnieuw over naar het zomeruur. Dit betekent dat we de klok een uurtje vooruit draaien en we een uur minder lang mogen slapen.

Dit heeft ook gevolgen de verloning van de werknemers die in ploegen werken.U leest er binnenkort meer over op Lex4You.

RSZ korting gesloten sectoren: dien uw aanvraag in tegen 4 maart ten laatste

Bedrijven uit de evenementensector moesten eind 2021 verplicht de deuren sluiten. Dat was ook voor andere bedrijven, zoals dancings, discotheken of binnenspeeltuinen enz. het geval.

Maar ook andere sectoren Om hen te ondersteunen, werd er voorzien in een RSZ-korting.

De vooropgestelde datum van aanvraag om in aanmerking te kunnen komen voor deze korting werd verschoven van 25 februari naar vrijdag 4 maart 2022.

Coronavirus
Hoge inflatie
Telewerk
Welzijn op het werk