Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Vergeet het jaarverslag van de interne dienst niet!

Voortaan hoeft u het jaarverslag van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk (IDPBW) niet meer te verzenden naar de Regionale Directie voor Toezicht op het Welzijn op het Werk, maar het opstellen van dit jaarverslag blijft wel degelijk verplicht.

27 januari 2022

Het jaarverslag? Wat is het?

Het is een verslag over de werking en de activiteiten van uw Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk gedurende het voorafgaande kalenderjaar (2021).

Alle bedrijven moeten dit verslag opmaken. Elke werkgever moet namelijk een interne preventieadviseur aanduiden, zodra hij één werknemer in dienst heeft. Deze persoon vertegenwoordigt de interne dienst binnen het bedrijf. Bij bedrijven met minder dan 20 werknemers mag de werkgever zelf de functie van interne preventieadviseur opnemen. 

Concreet? Het jaarverslag brengt alle gegevens over de veiligheid en gezondheid van de werknemers van uw onderneming van het afgelopen jaar samen, zoals statistische gegevens over arbeidsongevallen, ondernomen acties, preventiestructuur van het bedrijf en informatie over de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Bewaar het dus in uw bedrijf en houd het ter beschikking van de inspectie. 

 

Waar kunt u een exemplaar verkrijgen?

De verschillende soorten formulieren voor het opstellen van uw jaarverslag van 2021, met bijhorende toelichting, kunt u downloaden via de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal Overleg.

 

Wie vult het in?

Het opstellen van het verslag is een taak van de interne preventieadviseur.

Een gedeelte van de informatie houdt verband met het beleid van de onderneming zelf. Voorbeeld :

  • De genomen maatregelen inzake gezondheid, veiligheid op het werk
  • De uitgevoerde controles (brandblusapparaten / machines / ...)
  • De inhoud van het jaaractieplan en het globaal preventieplan.

Bepaalde gegevens, o.a. statistieken over arbeidsongevallen, het aantal gepresteerde arbeidsuren, moeten opgevraagd worden bij uw arbeidsongevallenverzekeraar en uw sociaal secretariaat.

De gegevens over de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming zijn opgenomen in het jaarlijks activiteitenverslag.

 

Hulp nodig?

Wilt u de hulp van een gespecialiseerd preventieadviseur inroepen?

Neem dan contact op met de afdeling Risicobeheersing van onze Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk - health-safety@securex.be. Zij helpen u om het document voor uw onderneming in te vullen.