Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen

Neem de ervaring van uw 45-plussers op in uw werkgelegenheidsplan

Elke onderneming die meer dan 20 werknemers tewerkstelt moet jaarlijks een plan opstellen dat betrekking heeft op de tewerkstelling van werknemers van 45 jaar en ouder. Als u een plan moet opstellen, kan dat ook een meerjarenplan zijn. Dat kan als de maatregelen die u invoert over meerdere jaren lopen.

23 februari 2022

Sloot u uw boekjaar af op 31 december 2021 en liep uw werkgelegenheidsplan dan af? Stel dan ten laatste op 31 maart 2022 het plan op om sancties te vermijden. Wacht dus niet langer en begin aan de opmaak van een nieuw plan.

Wie moet een plan opmaken?

U moet een werkgelegenheidsplan opstellen, als u in uw onderneming meer dan 20 werknemers tewerkstelt. U moet daarbij rekening houden met de technische bedrijfseenheid, en niet met de juridische entiteit.

Om na te gaan of u meer dan 20 werknemers tewerkstelt, moet u kijken naar het aantal werknemers op de eerste werkdag van het jaar waarin u het plan opstelt. Het gaat dan om de voltijdse equivalenten in de Dimona-aangifte van die dag.

In deze berekening wordt rekening gehouden met alle werknemers die verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst in aanmerking genomen en met de uitzendkrachten. Dit aantal werknemers is vastgesteld voor 4 jaar.

Binnen welke termijn moet u dit plan opmaken?

U moet het werkgelegenheidsplan binnen de 3 maanden die volgen op het afsluiten van het boekjaar overmaken aan de ondernemingsraad. Is er geen ondernemingsraad dan bezorgt u het plan aan de vakbondsafvaardiging. Is die er ook niet dan moet u het CPBW informeren en als dat er ook niet is, dan brengt u de werknemers zelf op de hoogte. U moet dit plan dus op hetzelfde moment als de jaarlijkse informatie op sociaal vlak en over de werkgelegenheid voorleggen.

Als u uw boekjaar op 31 december 2021 afsloot, dan moet u het werkgelegenheidsplan tegen 31 maart 2022 opstellen.

Welke info neemt u op in het werkgelegenheidsplan?

In het werkgelegenheidsplan neemt u de inspanningen op waartoe uw onderneming zich verbindt om werknemers van 45 jaar en ouder aan het werk te houden of in dienst te nemen.

Dat kunnen maatregelen zijn die al worden uitgevoerd binnen de onderneming en/of maatregelen die de onderneming in de toekomst wenst uit te voeren.

Zo kunt u maatregelen voorzien om de werklast voor oudere werknemers te verlichten door de arbeidstijd of de arbeidsomstandigheden aan te passen.

Indien u bijvoorbeeld zachte landingsbanen voor de oudere werknemers  in uw onderneming voorziet, dan moet u die ook in het werkgelegenheidsplan opnemen.

Wat zijn de sancties?

Indien u geen plan opstelt, belemmert u de werking van de overlegorganen en leeft u een algemeen verbindend verklaarde cao niet na. De eerste overtreding wordt bestraft met een sanctie van niveau 2, de tweede met een sanctie van niveau 1.

Concreet gaat het om de volgende bedragen:

 

Administratieve geldboete

Strafrechtelijke geldboete

Sanctie niveau 1

80 tot 800 euro

/

Sanctie niveau 2

200 tot 2.000 euro

400 tot 4.000

Een oudere werknemer die eventueel ontslagen wordt, zou bovendien een eis tot schadevergoeding kunnen instellen op basis van de antidiscriminatiewet (discriminatie op basis van leeftijd). Hij of zij zou kunnen inroepen dat het feit dat er geen plan is, ertoe geleid heeft dat de onderneming niet de passende maatregelen genomen heeft om oudere werknemers aan de slag te houden.

Wat doet Securex voor u?

U vindt een gedetailleerde uitleg over dit onderwerp in onze informatiefiche over het werkgelegenheidsplan oudere werknemers. Deze kunt u terugvinden in de rubriek Sociaal > Info+ op Lex4You nadat u bent ingelogd.

Moet u een plan opstellen en wenst u hulp bij het opmaken van dit plan op maat van uw onderneming? Neem dan zeker contact op met uw Legal Advisor. Hij of zij helpt u graag.

Bronvermelding

Werkgelegenheidsplan