Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Dagen tijdelijke werkloosheid corona gelijkgesteld voor vakantie

Tot 30 juni 2022 kon je als werkgever gebruik maken van tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus. In eerste instantie werden die dagen niet gelijkgesteld voor de vakantierechten van je werknemers. De regering heeft alsnog een akkoord bereikt om ze gelijk te stellen.

27 februari 2023

Wat houdt dit akkoord in?

Dit akkoord houdt dat de dagen tijdelijke werkloosheid omwille van corona uit 2022 voor de jaarlijkse vakantie in 2023 met gewerkte dagen gelijkgesteld worden.

Werknemers die in 2022 om die reden tijdelijk werkloos waren, merken daar voor hun vakantierechten in 2023 dus niets van. Hun recht op vakantiedagen en vakantiegeld wordt in 2023 berekend alsof ze in 2022 niet tijdelijk werkloos waren omwille van overmacht door corona.

En hoe wordt die bijkomende kost vergoed?

Dat is nog niet helemaal duidelijk. De regering heeft wel al beslist dat de sociale en fiscale inkomsten die verbonden zijn aan de gelijkstelling aan jou als werkgever worden teruggestort.

Dat bedrag dekt echter niet de volledige bijkomende kost. Daarvoor zoekt de regering nog een oplossing.

Is deze maatregel al officieel?

Ja, een koninklijk besluit heeft deze maatregel nu bevestigd. Ook de tijdelijke werkloosheid ten gevolge van de overstromingen en van de oorlog in Oekraïne werd gelijkgesteld. Je vindt een volledige lijst van de gelijkstellingen in ons dossier over de jaarlijkse vakantie.

Bronnen

Coronavirus
Jaarlijkse vakantie
Tijdelijke werkloosheid