Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Sociaal akkoord 2023-2024: opnieuw gunstige regelingen voor overuren

De sociale partners hebben op 15 maart 2023 een ontwerp van interprofessioneel akkoord (IPA) gesloten voor de jaren 2023 en 2024. Een recent wetsontwerp zorgt nu voor de uitvoering van een aantal van de afgesproken maatregelen. We bespreken hierna de fiscale maatregelen voor overuren. Opgelet, deze maatregelen zijn nog niet officieel.

1 juni 2023

Comeback van relance-overuren

Het wetsontwerp voorziet in een herinvoering van deze maatregel voor de periode van 1 juli 2023 tot 30 juni 2025.

Wat zijn relance-overuren?

Tijdens de coronapandemie introduceerde de overheid een regeling waarbij in enkele essentiële sectoren 120 bijkomende overuren per jaar op een fiscaal gunstige wijze konden gepresteerd worden. Deze overuren worden “relance- overuren” genoemd.

Het vorige interprofessioneel akkoord (2021-2022) verruimde deze maatregel tot alle sectoren voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2022.

Sinds 1 januari 2023 zijn de relance-overuren dus niet meer van toepassing.

De relance-overuren komen bovenop het basiscontingent van 100 vrijwillige overuren dat ook van toepassing is voor alle sectoren.

Wat is de fiscale en sociale behandeling van deze relance-overuren?

Op relance-overuren is geen overloon of inhaalrust verschuldigd. De toeslag van 50 of 100% (voor zon- en feestdagen) is dus niet van toepassing.

Bovendien zijn deze overuren zowel vrijgesteld van sociale bijdragen, van bedrijfsvoorheffing als van personenbelasting. Ze worden met andere woorden bruto voor netto toegekend.

Zijn er formaliteiten?

De werknemer moet schriftelijk akkoord gaan met deze specifieke regeling van relance-overuren en dit voor een hernieuwbare periode van zes maanden. Dit schriftelijk akkoord moet uitdrukkelijk en vóór de betrokken periode worden afgesloten.

Verlenging fiscaal voordeel voor 180 overuren met overloon

Verder zou het aantal fiscaal voordelige overuren met een overwerktoeslag tot en met 31 december

2025 behouden blijven op 180 overuren per jaar en per werknemer.

Waarom zijn deze overuren fiscaal voordelig?

Een bepaald aantal overuren met overwerktoeslag geeft onder voorwaarden recht op een fiscaal voordeel voor zowel de werkgever als de werknemers:

  • Voor jou als werkgever bestaat dit voordeel uit een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing
  • Jouw werknemers genieten dan weer van een vermindering van bedrijfsvoorheffing.

Deze voordelen zijn in principe beperkt tot maximaal 130 overuren per jaar en per werknemer

Dit geldt niet voor de horeca- en bouwsector waar al sinds 2014 al een hogere limiet van toepassing is.

Verlenging tijdelijke verhoging van de algemene limiet

Het vorige interprofessioneel akkoord (2021-2022) verhoogde dit maximum aantal van 130 overuren voor alle sectoren naar 180 uren voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023.

Nu voorziet het wetsontwerp dus in een verlenging van deze verhoging tot en met 31 december 2025.

Wat met de bouw- en horecasector?

De tijdelijke verhoging is ook van toepassing op de bouwsector (en aanverwante sectoren). Voor deze sectoren gold reeds een verhoogde limiet van 180 overuren, op voorwaarde dat een elektronisch aanwezigheidsregistratiesysteem wordt gebruikt voor de 50 bijkomende overuren.

Deze voorwaarde is niet vereist in het kader van de tijdelijke maatregel.

Tot en met 31 december 2025 kunnen werkgevers in de bouwsector dus gebruik maken van het quotum van 50 overuren zonder aan de verplichting van aanwezigheidsregistratie te voldoen.

In de horecasector blijft een verhoogd quotum van 360 overuren van toepassing.

Meer informatie?

In ons nieuwsbericht van 31 mei 2023 kan je ook de andere maatregelen van het IPA 2023- 2024 nalezen.

Wij brengen jou vanzelfsprekend op de hoogte van zodra bovenstaande maatregelen officieel worden.

Bron

Ministerraad van 12 mei 2023

Fiscaal nieuws