Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Wat beweegt er in Europa?

Europa kreunt nog steeds onder de hoge energieprijzen door het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Daarom stellen de Europese lidstaten alles in het werk om op korte termijn minder energie-afhankelijk te zijn. Maar ook op sociaal-juridisch vlak blijft er heel wat bewegen in de Europese Unie.

19 januari 2023

Nul-emissiedoelstelling voor nieuwe auto's en bestelwagens in 2035

De onderhandelaars binnen het Europees parlement hebben een akkoord bereikt met de lidstaten over het voorstel van de Europese Commissie om tegen 2035 het wegvervoer emmissievrij te maken. Concreet wil de EU de CO2-uitstoot van nieuwe personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen met 100% verminderen ten opzichte van 2021. Het is het eerste akkoord dat bereikt wordt binnen het Fit for 55-maatregelenpakket.

Lees meer: 'Deal over nul-emissiedoelstelling voor nieuwe auto's en bestelwagens in 2035'

Telewerk en recht op deconnectie

De Europese sociale partners onderhandelen momenteel over een nieuw Europees kaderakkoord rond telewerk en het recht op deconnectie. De bedoeling is dat hieruit een EU-richtlijn voortvloeit, die een algemeen kader voor telewerk en deconnectie schept op Europees niveau. De onderhandelingen zouden tegen mei 2023 afgerond moeten zijn.

Het vorige akkoord dateert van 2002. Het kaderakkoord dat de Europese sociale partners toen afsloten over telewerk leidde tot de Belgische cao nr. 85 van 27 februari 2008. 

Lees meer: 'Wat is structureel telewerk?'

In België werd al een recht op deconnectie ingevoerd via de arbeidsdeal. Bedrijven moeten tegen 1 april 2023 een recht op deconnectie voorzien.

Lees meer: 'Recht op deconnectie: onderneem actie vóór 1 april 2023'

Wereldwijde minimumbelasting voor multinationals

In december 202 bereikten de Europese lidstaten een akkoord over de invoering van een wereldwijde minimumbelasting voor multinationals. Concreet zullen multinationals onderworpen worden aan de 15% minimumbelasting, ongeacht het land waarin hun hoofdkantoor gevestigd is. Dat moet dé hefboom worden in de strijd tegen belastingparadijzen. De volgende stap is de omzetting in Belgisch recht, zodat de minimumbelasting vanaf 2024 in werking kan treden.

Lees meer: 'Europese lidstaten bereiken akkoord over wereldwijde minimumbelasting voor multinationals'

De eurozone verwelkomt Kroatië

Sinds 1 januari 2023 maakt Kroatië deel uit van de Eurozone, waardoor je er in euro kunt betalen. Kroatië trad ook toe tot het Schengengebied, waardoor paspoortcontroles tot de verleden tijd behoren.

Lees meer: 'Kroatië treedt op 1 januari 2023 toe tot de eurozone'

UBO-register tijdelijk niet meer openbaar

Het Europees Hof van Justitie oordeelde onlangs dat het UBO-register niet meer toegankelijk is voor het grote publiek. De Europese rechters vonden de openbaarheid van het register in strijd met het recht op privacy en het recht op bescherming van persoonsgegevens.

Ook België moet de toegang dus herbekijken en strenger maken.

Wat is het UBO-register?

Het register van Ultimate Beneficial Owners (kortweg 'UBO') is een elektronisch register dat informatie bijhoudt over de uiteindelijke begunstigden van vennootschappen en andere juridische entiteiten. De invoering ervan was één van de maatregelen uit de vierde EU-antiwitwasrichtlijn.

Lees meer over het UBO-register op de website van de FOD Financiën

Bedrijfswagen
Fiscaal nieuws
Europese Unie
Telewerk