Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Wat beweegt er allemaal in Europa op sociaal-economisch vlak?

De Europese Raad heeft in zijn strategische agenda voor 2019-2024 vier prioritaire gebieden vastgesteld als leidraad voor het werk van de EU-instellingen in die vijf jaar. Er worden dus ook heel wat maatregelen m.b.t. deze materies genomen. Je leest er hier meer over.

1 augustus 2023

De Europese doelstellingen zijn:

  • Burgers en vrijheden beschermen
  • Een sterke, dynamische economische basis ontwikkelen,
  • Bouwen aan een klimaatneutraal, groen, rechtvaardig en sociaal Europa
  • De Europese belangen en waarden wereldwijd behartigen.

De natuurherstelwet

De Europese natuurherstelwet maakt deel uit van de ambitieuze Green Deal waarmee Europa de klimaatopwarming hoopt te bekampen. Het gaat om een verordening, wat betekent dat de wet bindende doelstellingen oplegt aan de lidstaten om gedegradeerde ecosystemen te herstellen. De lidstaten moeten herstelmaatregelen nemen voor 20 procent van de Europese gebieden op land en in zee tegen 2030. Dat moet leiden tot natuurherstel in alle ecosystemen tegen 2050. Dit alles zal uiteraard een impact hebben op ondernemingen en de landbouw.
De lidstaten krijgen nu twee jaar de tijd om een herstelplan op te maken. Daarbij moet men de Europese verplichtingen omzetten in natuurbeleid. 

Lees meer : natuurherstelwet: EP-leden stellen standpunt vast.

Vanaf 2024 mogen ook 16-jarigen in België stemmen voor de Europese verkiezingen

Bij de verkiezingen op 9 juni volgend jaar kunnen 16- en 17-jarigen voor het eerst ook hun stem uitbrengen voor de Europese verkiezingen.  België is hiermee, na Oostenrijk en Malta, het derde Europese land zijn met een verlaagde kiesleeftijd tot 16 jaar.

Naar een vergroening van het goederenvervoer

De Europese Commissie stelde op 11 juli 2023 3 maatregelen voor om het goederenvervoer efficiënter en duurzamer te maken door het beheer van de spoorweginfrastructuur te verbeteren, sterkere stimulansen te bieden voor emissiearme vrachtwagens en betere informatie over de broeikasgasemissies van het goederenvervoer.

Het doel is de sector efficiënter te maken, zodat hij bijdraagt tot de doelstelling van de Europese Green Deal om de uitstoot van het vervoer tegen 2050 met 90% te verminderen.

De voorstellen zullen nu door het Europees Parlement en de Raad worden behandeld in het kader van de gewone wetgevingsprocedure

Wat doet Securex voor jou?

Wij volgen deze wetgevende initiatieven verder op. Je leest er binnenkort meer over.

 

Europese Unie