Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Voedingssector (PC 220) sluit cao af over recht op deconnectie

De arbeidsdeal van eind 2022 voorzag een ‘recht op deconnectie’, waardoor werknemers officieel offline mogen zijn buiten hun werkuren. Ondernemingen moeten hierover ten laatste op 31 maart 2023 afspraken vastleggen. De voedingssector (PC 220) heeft nu als eerste een cao over het recht op deconnectie afgesloten.

28 februari 2023

Arbeidsdeal verankert het recht op deconnectie

Om een betere werk-privébalans voor werknemers te garanderen, installeerde de wet op de arbeidsdeal een officieel recht op deconnectie. Bedrijven met twintig of meer werknemers moeten hierover ten laatste op 31 maart 2023 afspraken maken, via hun arbeidsreglement of via een ondernemings-cao.

Als jouw paritair echter beslist om afspraken rond deconnectie in een sector-cao vast te leggen, dan geldt die cao en vervalt jouw verplichting om zelf iets uit te werken op ondernemingsniveau.

Zo’n sector-cao werd nu voor het eerst afgesloten op 20 februari 2023, meer bepaald voor de bedienden in de voedingsnijverheid (paritair comité nr. 220).

Wat betekent de cao voor jouw onderneming?

De nieuwe cao in PC 220 geldt voor alle werkgevers en werknemers in ondernemingen die twintig of meer werknemers tewerkstellen en die op 31 maart 2023 nog geen afspraken gemaakt hebben over het recht op deconnectie.

Behoor je tot PC 220 en had je al de nodige afspraken gemaakt op ondernemingsvlak? Of zal dat nog gebeuren voor 31 maart 2023? Dan blijven die afspraken gelden en hoef je geen rekening te houden met de sector-cao.

Het recht om offline te zijn buiten de werkuren

De cao omschrijft het recht op deconnectie als het recht om buiten de werkuren onbereikbaar te zijn via digitale hulpmiddelen zoals e-mail en gsm. Dat recht geldt niet alleen buiten de werkuren die met werknemers zijn overeengekomen via het arbeidsreglement of de individuele arbeidsovereenkomst, maar ook tijdens vakantieperiodes en periodes van schorsing van de arbeidsovereenkomst.

Onze tip

Zorg ervoor dat jouw arbeidsduren juist vermeld staan in het arbeidsreglement of de individuele overeenkomst. Zo vermijd je discussies met je werknemers.

Dit is een noodgeval

Brand, inbraak, overstroming, stroomuitval, cyberaanval... Soms slaat het noodlot toe buiten de werkuren en moet er snel gereageerd worden. De cao vermeldt daarom dat je in uitzonderlijke gevallen kan afwijken van het recht op deconnectie, mits het gaat om werknemers met een kritische functie of sleutelfunctie.

Natuurlijk mag je daar als werkgever geen misbruik van maken. Afwijkingen moet je geval per geval beoordelen, maar ze moeten steeds de uitzondering blijven. Er is duidelijk geen sprake van een noodgeval wanneer je de beamer in de vergaderzaal niet aan de praat krijgt. Maar stel dat een plotse technische storing de productie stillegt, dan kan je misschien argumenteren dat dit zwaarder weegt dan het recht op deconnectie van jouw werknemer met een sleutelfunctie.

Wat doet Securex voor jou?

Is de cao niet van toepassing op jouw onderneming? Of juist wel, maar wil je nog bijkomende afspraken rond deconnectie maken? Dan kan je dat uiteraard doen. Onze adviseurs helpen je graag verder. Contacteer hen eenvoudig via MyPrevention@securex.be.

Wens je ondersteuning op het vlak van burn-out of andere psychosociale risico’s op het werk? Dan is jouw externe preventieadviseur het aangewezen aanspreekpunt.

Bron

  • Collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 2023, gesloten in het paritair comité voor de voedingsnijverheid betreffende deconnectie
Arbeidsdeal
Welzijn op het werk
Verplichtingen als werkgever