Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Sociale verkiezingen: binnenkort enkele wijzigingen

Op 3 februari keurde de regering een voorontwerp van wet over de organisatie van de sociale verkiezingen goed. Misschien wel de belangrijkste wijziging uit dat ontwerp heeft betrekking op het stemrecht voor uitzendkrachten. Het voorontwerp wordt nu onder andere aan de Raad van State voor advies voorgelegd.

7 februari 2023

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

De datum van de sociale verkiezingen

Zoals we in ons artikel van 22 december al aankondigden, stelde de Nationale Arbeidsraad voor om de verkiezingen van 13 tot 26 mei 2024 te organiseren. De regering wil die datum nu vastleggen in de wet.

Andere wijzigingen

Daarnaast heeft de regering een akkoord bereikt om onder andere ook de volgende organisatieregels van de sociale verkiezingen te wijzigen:

  • De mogelijkheid om de verkiezingsprocedure in individuele gevallen te schorsen, zal worden verduidelijkt
  • De voorwaarden waaraan uitzendkrachten moeten voldoen om te stemmen, worden aangepast. Het zou sneller duidelijk worden welke uitzendkrachten mogen stemmen
  • De alternatieve manieren om kiezers op te roepen en het elektronisch stemmen op afstand worden verder uitgewerkt
  • De verdere digitalisering van bepaalde procedurestappen krijgt een juridisch kader

De wijzigingen zijn nog niet definitief

De regering heeft momenteel nog slechts een voorontwerp van wet goedgekeurd. Dat betekent dat de Gegevensbeschermingsautoriteit en de Raad van State nog een advies moeten geven. Pas daarna zal het ontwerp in de Kamer ingediend worden. Vervolgens wordt er over gedebatteerd, om tot slot over de wet te stemmen.

Zodra we meer nieuws hebben over deze wijzigingen, lees je het op Lex4You.

Wat doet Securex voor jou?

Wil je meer weten over de sociale verkiezingen? Contacteer dan onze Legal Consultants via consultinglegal@securex.be.

Sociale verkiezingen