Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Ministerraad keurt sociaal akkoord 2023-2024 goed

Begin maart sloten de sociale partners een ontwerp van sociaal akkoord voor de periode 2023-2024. Een aantal bepalingen uit dit akkoord worden nu omgezet in wetgeving en goedgekeurd door de ministerraad.

31 mei 2023

Herinvoering van de relance-uren

De relance overuren zijn vrijwillige bijkomende overuren die werden ingevoerd om na de coronapandemie de economie een nieuwe relance te geven.

Deze maatregel was voorzien tot 31 december 2022 en wordt nu verlengd voor de periode van 1/7/2023 tot 30/06/2025.

Concreet gaat het over 120 uren die worden toegevoegd aan de 100 “klassieke” vrijwillige overuren en waarvoor een gunstige sociale en fiscale behandeling geldt.

Lees meer: de relance-overuren

Verhoging van de fiscaal voordelige overuren

Bepaalde overuren kunnen fiscale voordelen opleveren zowel voor de werkgever als de werknemer.

De werkgever kan profiteren van een gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing, terwijl de werknemer een belastingvermindering kan krijgen, wat resulteert in een lagere bedrijfsvoorheffing.

Deze fiscale voordelen zijn in principe beperkt tot 130 overuren per jaar en per werknemer.

In het kader van het interprofessionele akkoord 2021-2022 werd het aantal fiscaal voordelige overuren voor de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023 opgetrokken van 130 naar 180 uren.

De ministerraad besliste om de verhoging van 130 naar 180 overuren te verlengen en ook toe te passen voor de aanslagjaren 2024, 2025 en 2026.

Lees meer: voorwaarden om de vrijstelling van doorstorting bedrijfsvoorheffing te bekomen.

Verlenging van de innovatiepremie

De innovatiepremie is een maatregel waarbij een werkgever een premie kan geven aan zijn creatieve werknemers voor het aandragen van een nieuw idee binnen het bedrijf. Deze premie is volledig vrijgesteld wat betekent dat zowel de werkgever als de werknemer geen sociale bijdragen hoeven te betalen. Bovendien wordt deze premie ook niet belast voor de werknemer. Deze premie is dus 100% netto.
Deze mogelijkheid om deze premie toe te kennen wordt nu verlengd voor de periode 2023-2024.

Lees meer: de innovatiepremie

SWT, landingsbanen,…

Ook de andere afspraken uit het sociaal akkoord inzake de eindeloopbaanregeling werden door het kernkabinet op 28 april goedgekeurd en bevestigd door de nationale arbeidsraad..

Lees meer: advies-2368.pdf (cnt-nar.be) eindeloopbaan

De afspraken over de aanvullende pensioenen worden meegenomen naar het pensioendebat.

Verhoging GGMMI

Vanaf 1 april 2024 en 1 april 2026 wordt het GGMMI telkens verhoogd met € 35 bruto. Dat bedrag van € 35 bruto zal telkens geïndexeerd worden op basis van de jongste indexering die van kracht was vóór de inwerkingtreding van die verhogingen.

Wat doet Securex voor jou?

Wij volgen dit verder op. Van zodra de wetgeving effectief verschenen is lees je het op Lex4You.

Bronnen

Hoge inflatie
Verlonen