Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

RSZ-vermindering van 7,07% en andere maatregelen treden binnenkort in werking

Een wetsontwerp met allerhande maatregelen bevat een aantal maatregelen die voor jou van belang kunnen zijn. Het wordt momenteel behandeld in de Kamer. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste nieuwe regels van dit wetsontwerp.

9 december 2022

Deze informatie wordt meegedeeld onder voorbehoud van definitieve goedkeuring van de wet. We zullen later meer gedetailleerde artikels publiceren.

Competitiviteitsmaatregelen: vermindering en uitstel van RSZ-bijdragen

Om het concurrentievermogen van onze bedrijven ten opzichte van onze buurlanden veilig te stellen, zijn verschillende maatregelen genomen die de RSZ-werkgeversbijdragen van ondernemingen verlagen.

RSZ-vermindering in het eerste en tweede kwartaal van 2023

In het eerste en tweede kwartaal van 2023 kan je rekenen op  een vermindering van je netto-werkgeversbijdragen van 7,07%.

Je hoeft deze bijdragen dus niet te betalen. Ons sociaal secretariaat zal deze vermindering berekenen en toepassen, tenzij je meldt dat je niet aan de voorwaarden voldoet.

Uitstel van RSZ-bijdragen in het derde en vierde kwartaal van 2023

In het derde en vierde kwartaal van 2023 krijg je een betalingsuitstel van 7,07% van je netto-werkgeversbijdragen. Die worden in 2025 in vier gelijke schijven geïnd.

Je moet deze bijdragen dus betalen, maar pas in 2025. Dit uitstel zal je moeten aanvragen bij de RSZ. Het wordt niet automatisch toegekend.

Wat zijn netto-werkgeversbijdragen?

Dit is het bedrag van je werkgeversbijdragen, loonmatigingsbijdrage inbegrepen, verminderd met de RSZ-verminderingen waarop je recht hebt (bijvoorbeeld een structurele vermindering van de sociale bijdragen en een vermindering voor oudere werknemers).

Ondernemingen die banden hebben met belastingparadijzen zijn uitgesloten van deze maatregelen. Uitgebreidere informatie volgt binnenkort.

Tewerkstellingsmaatregelen en andere sociale maatregelen

Om tegemoet te komen aan de doelstellingen van de regering, met name inzake tewerkstelling, worden volgende maatregelen gepland:

 • Premie bij aanwerving van een werknemer in invaliditeit (inwerkingtreding op 1 april 2023)
 • Inkopen van dienstverlening door werknemers waarvan de arbeidsovereenkomst werd beëindigd wegens medische overmacht en opheffing van de specifieke outplacementregeling bij medische overmacht (de regering moet de inwerkingtreding nog vaststellen)
 • Verjaringstermijn ten opzichte van de RSZ: die termijn wordt op 1 januari 2023 opgetrokken van 7 tot 10 jaar
 • Onrechtmatig ontvangen uitkeringen bij tijdelijke werkloosheid: de reeds ingevoerde regeling die de RVA toestaat onrechtmatig ontvangen uitkeringen terug te vorderen van de werkgever wordt in principe definitief vanaf 1 januari 2023
 • Schrapping van de terugbetaling van de inschakelingsvergoeding door de RVA (inwerkingtreding op 1 januari 2023 voor collectieve ontslagen die na 31 december 2022 worden aangekondigd)
 • Uitbreiding van het toepassingsgebied van de regeling van de flexi-jobs tot de sectoren sport, exploitatie van bioscoopzalen, vermakelijkheidsbedrijf, gezondheidsinrichtingen en -diensten en vergelijkbare publieke zorgsector (inwerkingtreding op 1 januari 2023)
 • Nieuwe regels voor cumulatie van inkomsten met een overlevingspensioen

Fiscale maatregelen

De fiscale maatregelen zijn vooral wijzigingen in de belastingregeling voor auteursrechten en naburige rechten.

Nieuwe sectorale regels

 • Aanwezigheidsregistratie in de schoonmaaksector: ook registratie van vertrekken, opheffing van de prijzengrens voor werken, registratie van alle aanwezigen De inwerkingtreding zal in principe bij KB worden geregeld, maar moet plaatsvinden vóór 1 januari 2024
 • Uitbreiding van gelegenheidsarbeid in de begrafenissector (inwerkingtreding op 1 januari 2023)
 • Responsabiliseringsbijdrage bij overmatig gebruik van opeenvolgende dagcontracten in de uitzendsector (inwerkingtreding op 1 januari 2023)
 • Zorgsector: de maatregelen ter bestrijding van het personeelstekort, met name de neutralisatie van de als student gewerkte uren, worden verlengd tot 31 maart 2023

Het ontwerp bevat ook maatregelen voor zelfstandigen, waarop we hier niet ingaan.

Wat doet Securex voor jou?

We volgen deze dossiers op de voet en houden je op de hoogte via ons nieuws.

Bron

 

 

Sociale bijdragen (RSZ)
Nieuws