Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

RVA kan tot eind 2022 onterecht ontvangen uitkeringen terugvorderen van werkgever

Als je jouw werknemers onterecht in tijdelijke werkloosheid plaatst, hebben zij geen recht op uitkeringen. Die worden dan teruggevorderd. Tot eind dit jaar kan de RVA de brutobedragen van de onterecht uitbetaalde uitkeringen rechtstreeks van de werkgever terugvorderen.

28 september 2022

Als werkgever kan je wel het nettobedrag van de uitkering afhouden van het nettoloon van je werknemers.

Wanneer kan de RVA het brutobedrag van de uitkeringen van de werkgever terugvorderen?

Als een werkgever zijn werknemers in tijdelijke werkloosheid plaatst, hebben de werknemers recht op een uitkering van de RVA voor de werkloosheidsdagen. Als bij een controle blijkt dat de tijdelijke werkloosheid onterecht werd ingeroepen, moeten de werknemers momenteel het bedrag van de uitkeringen terugbetalen aan de RVA. Ze hebben dan recht op loon voor die dagen en moeten dat vorderen van de werkgever.

Die regel wordt tot 31 december 2022 gewijzigd. Als nu bij een controle blijkt dat er onterecht beroep werd gedaan op tijdelijke werkloosheid, kan de RVA het brutobedrag van de uitkering voor die dagen rechtstreeks van jou, de werkgever, vorderen.

Je werknemer behoudt dan het bedrag van de uitkeringen, omdat de RVA het brutobedrag ervan van jou vordert.

Als werkgever kan je wel het nettobedrag van de uitkeringen die je aan de RVA hebt terugbetaald, inhouden van het nettoloon van de betrokken werknemers.

 

 Voorbeeld:

Je plaatst één van je arbeiders van 1 tot 3 augustus 2022 in tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer. Bij een controle blijkt dat er voor die dagen geen gebruik kon worden gemaakt van die werkloosheid.

De RVA kan dan het brutobedrag van de uitkering voor die drie dagen van jou vorderen. Jij kan daarna enkel het nettobedrag van die uitkering inhouden van het volgende loon dat je jouw werknemer uitbetaalt. 

Voor welke vormen van tijdelijke werkloosheid geldt deze maatregel?

De RVA kan het brutobedrag van de onterecht ontvangen uitkeringen voor de volgende vormen van tijdelijke werkloosheid rechtstreeks van jou terugvorderen:

 • Tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht
 • Tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen zowel voor arbeiders als bedienden
 • Tijdelijke werkloosheid omwille van slecht weer
 • Tijdelijke werkloosheid omwille van technische stoornis

Wanneer is deze maatregel van toepassing?

Deze maatregel wordt retroactief ingevoerd. Hij kan sinds 1 juli 2022 en tot 31 december 2022 worden toegepast. Bovendien kan de toepassing ervan met een koninklijk besluit worden verlengd.

Bevat deze wet ook nog andere maatregelen?

Jazeker. In de wet worden enkele versoepelingen voor de economische werkloosheid geofficialiseerd. Ook de beperkte mogelijkheden om tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door corona in te roepen, zijn nu wettelijk verankerd.

Economische werkloosheid voor arbeiders en bedienden

De wet legt de al gekende versoepelingen voor de economische werkloosheid voor arbeiders en bedienden vast. Het gaat om de volgende maatregelen:

 • De kennisgeving van de tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen moet slechts drie en geen zeven kalenderdagen vooraf meegedeeld worden. Dat geldt zowel voor arbeiders als voor bedienden.
 • De verplichte werkweek bij de economische werkloosheid voor arbeiders na een volledige schorsing van vier weken kan vervangen worden door:
  • Twee verplichte werkweken na acht weken volledige schorsing
  • Drie verplichte werkweken na twaalf weken volledige schorsing

Als er in jouw sector een gunstigere regeling bestaat, blijft die behouden.

 • Om economische werkloosheid voor bedienden in te voeren, kan je, onder andere, aantonen dat er een daling is van de omzet, de productie of de bestellingen met 10%. Je kan bij die aanvraag nu ook de vergelijking met 2019 maken.
 • Om economische werkloosheid voor bedienden in te voeren, kan je je ook baseren op de tijdelijke werkloosheid in het vorige kwartaal. Normaal moet je aantonen dat je voor je arbeiders minstens 10% van de arbeidsdagen beroep deed op economische werkloosheid. Nu kan je zowel rekening houden met je arbeiders als je bedienden. Bovendien mag je ook rekening houden met de werkloosheid omwille van overmacht door het coronavirus of de oorlog in Oekraïne.

Deze maatregelen werden in de praktijk al toegepast en zijn van toepassing tot 31 december 2022.

Er wordt nog één bijkomende nieuwe maatregel voor de economische werkloosheid voor bedienden ingevoerd:

Voor sommige bedrijven kan van de voorwaarden om economische werkloosheid voor bedienden in te roepen, worden afgeweken. Er moet dan wel een ministerieel besluit worden gepubliceerd en dat is momenteel nog niet gebeurd.

Die afwijking is mogelijk voor bedrijven in de socialprofitsector en voor bedrijven opgericht na 31 december 2019.

Zodra er een ministerieel besluit wordt gepubliceerd, lees je het op Lex4You.

Tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door corona

In de wet wordt ook bepaald dat tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door corona in sommige gevallen mogelijk blijft.

Dat is het geval bij een sluiting van de school of de opvang van de kinderen van jouw werknemers. Ook bij een quarantaine van jouw werknemers kan er op die werkloosheid beroep gedaan worden.

Deze maatregelen zijn van toepassing tot 31 december 2022.

Wat doet Securex voor jou?

Als je ons informeert over de terugvordering van het brutobedrag van de uitkeringen door de RVA, kan Securex het nettobedrag van die uitkeringen inhouden op het nettoloon van jouw werknemers. Je contacteert daarvoor jouw Securex Client Advisor via myHR@securex.be.

Heb je nog vragen over deze maatregelen? Dan kan je jouw Securex Legal Advisor contacteren via myHR@securex.be.

Bron

 • Wet van 30 juli 2022 houdende diverse bepalingen inzake tijdelijke werkloosheid (1), Belgisch Staatsblad 28 september 2022 
Tijdelijke werkloosheid