Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Relance- of fiscaal voordelige overuren: welke zijn het voordeligst?

Van 1 juli 2023 tot en met 30 juni 2025 kan je opnieuw beroep doen op 120 jaarlijkse relance-overuren. Tegelijk werd ook het verhoogde maximum van 180 fiscaal gunstige overuren verlengd tot en met 30 juni 2025. Maar welk type overuren is nu het aantrekkelijkst? Volg mee met ons eenvoudig rekenvoorbeeld en je komt het te weten.

11 juli 2023
Deze pagina is bijgewerkt naar aanleiding van de Wet van 31 juli 2023: maatregelen officieel.

Relance-overuren vs. fiscaal gunstige overuren

Eerst zetten we voor jou nog even de fiscale en sociale impact van deze  overuren op een rij.

Wat is de fiscale en sociale behandeling van relance-overuren?

Relance-overuren zijn overuren die bruto voor netto worden toegekend

  • Deze overuren zijn namelijk zowel vrijgesteld van sociale bijdragen, van bedrijfsvoorheffing als van personenbelasting
  • Er is bovendien geen overloon of inhaalrust op verschuldigd. De toeslag van 50 of 100% (voor zon- en feestdagen) is dus niet van toepassing

Lees meer: 'Verlenging van de relance-uren en de fiscaal voordelige overuren’

Wat is de fiscale en sociale behandeling van fiscaal gunstige overuren?

Op een aantal overuren per jaar en per werknemer is een fiscaal gunstregime van toepassing voor zowel de werknemer als de werkgever.

  • Voor jou als werkgever bestaat dit voordeel uit een gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing
  • Jouw werknemers genieten dan weer van een vermindering van bedrijfsvoorheffing.

Lees meer “Fiscale verminderingen (vrijstellingen doorstorting bedrijfsvoorheffing)/ overuren

Een eenvoudig rekenvoorbeeld

Werknemers A en B presteren in een maand evenveel uren en 10 overuren. Bovendien verdienen ze hetzelfde uurloon, namelijk 18,825 euro. Beide werknemers zijn gehuwd, de partner heeft eigen inkomsten en zij hebben geen kinderen ten laste. Het verschil is dat werknemer A relance-overuren presteert (bruto = netto), terwijl werknemer B fiscaal voordelige overuren presteert (met een toeslag van 50%).

Werknemer A heeft een bruto bezoldiging van 3.137,25 euro, waarin reeds tien relance-overuren aan 100% vervat zijn. Op die overuren moet de werkgever met andere woorden geen overwerktoeslag betalen.

Werknemer B heeft een bruto bezoldiging van 3.200 euro. Dat is een bedrag waarin al tien fiscaal gunstige overuren vervat zijn, die aan 150% betaald zijn. De werkgever betaalt met andere woorden een toeslag van 50% op die tien overuren.

Hierdoor begint werknemer B in ons rekenvoorbeeld met een iets hoger bruto maandloon (ondanks dat werknemer A en B hetzelfde uurloon verdienen). Door die ongelijke startsituatie, in combinatie met de verminderde bedrijfsvoorheffing (€ 108,71), houdt werknemer B netto meer over.

Voor de werkgever heeft de ongelijke startsituatie als gevolg dat de uiteindelijke loonkost hoger ligt bij werknemer B, in vergelijking met werknemer A. En dit ondanks de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing die werkgever krijgt (€ 77,65).

 

Werknemer A

Relance-overuren

Werknemer B

Fiscaal voordelige overuren

Werknemer

 

 

Bruto

3.137,25 €

3.200,00 €

RSZ-bijdragen

- 393,64 €

-418,24 €

Belastbaar

2.743,61 €

2.781,76 €

Bedrijfsvoorheffing

- 725,40 €

- 807,13 €

Vermindering overuren

 

108,71 €

Bijzondere sociale zekerheidsbijdrage

-29,71 €

- 29,71 €

Netto voor de werknemer

1.988,50 €

2.053,63 €

 

 

 

Werkgever

 

 

Bruto

3.137,25 €

3.200,00 €

RSZ-bijdragen

750,53 €

797,44 €

Vrijstelling doorstorting BV

 

-77,65 €

Kost voor de werkgever

3.887,78 €

3.919,79  €

Wat is de conclusie?

Globaal gezien zijn de fiscaal voordelige overuren fiscaal voordeliger dan de relance-overuren. Het extra netto loon voor de werknemer is in dat geval immers hoger dan de extra kost voor de werkgever ten opzichte van de relance-overuren.

Het feit dat relance-overuren echter niet aan overwerktoeslag onderworpen zijn, houdt wel in dat die overuren voor jou als werkgever financieel voordelig zijn.

Hou er wel rekening mee dat voor beide soorten van een overuren een andere procedure van invoering van toepassing is. Het verschil zit hem dus niet enkel in het financieel luik.

Bronnen

Fiscaal nieuws