Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Register voor uitzendkrachten: leg je vrijstelling vóór 1 april vast

Om te weten of je in 2024 sociale verkiezingen moet organiseren, moet je ook rekening houden met het aantal uitzendkrachten in je bedrijf. Daarom moet je van 1 april tot 30 juni 2023 een register voor het aantal uitzendkrachten bijhouden. Heb je meer dan 100 werknemers, dan kan je afspreken om geen register bij te houden.

3 maart 2023

Waarom moet je je uitzendkrachten opnemen in een register?

Je houdt dit register bij om het correcte gemiddeld aantal werknemers te berekenen. Of je als werkgever al dan niet sociale verkiezingen moet organiseren, hangt immers af van dat gemiddelde aantal. Bij die berekening moet je ook rekening houden met het aantal uitzendkrachten in het tweede trimester van 2023. De referteperiode voor uitzendkrachten loopt dus van 1 april tot 30 juni 2023.

Daarom moet je in die periode een register bijhouden van de tewerkstelling van je uitzendkrachten. Je uitzendkantoor kan je meestal helpen met het opstellen van een dergelijk register.

Hoe wordt het gemiddeld aantal uitzendkrachten berekend?

Elke kalenderdag dat je uitzendkrachten tijdens die periode ingeschreven zijn in het register voor uitzendkrachten moet door 92 gedeeld worden om hun correcte tewerkstelling te kennen.

En de gewone werknemers?

Voor andere werknemers wordt rekening gehouden met de periode van 1 oktober 2022 tot en met 30 september 2023. Dat betekent dat het aantal kalenderdagen dat deze werknemers onder contract staan gedeeld moet worden door 365.

Dat verschil in de berekening is van groot belang om de tewerkstellingsdrempel te bepalen:

Een uitzendkracht die je voltijds tewerkstelt tijdens het tweede kwartaal van 2023 wordt voor één eenheid meegerekend (= 92/92).

Neem je in diezelfde periode een werknemer voltijds in dienst met een overeenkomst voor een bepaalde tijd? Dan wordt die slechts voor 0,25 eenheid (= 91/365) meegerekend.

Kan je vrijgesteld worden om een register bij te houden?

Ja, dat kan. Als er in je bedrijf meer dan 100 werknemers werken, moet je sowieso in 2024 sociale verkiezingen organiseren voor zowel het CPBW als de ondernemingsraad. Dan kan je samen met je werknemersvertegenwoordigers unaniem vaststellen dat je geen register bijhoudt.

Je moet die unanieme vaststelling ten laatste op 31 maart 2023 doen op de ondernemingsraad. Je vindt een model van vaststelling in de downloadsectie bij dit artikel.

Wat doet Securex voor jou?

Securex kan je volledig begeleiden bij de organisatie van je sociale verkiezingen. Voor meer info kan je terecht bij onze Legal Consultants via consultinglegal@securex.be.

Bron

Sociale verkiezingen