Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Recht op deconnectie: deadline van 31 maart 2023 nadert

De extra termijn voor bedrijven om de modaliteiten van het recht op deconnectie vast te leggen loopt af op 31 maart 2023. Wacht niet tot het laatste moment om in actie te komen.

3 maart 2023

Stel je ten minste twintig werknemers tewerk? Lees dan de onderstaande regels aandachtig door, want ze zijn op jou van toepassing.

Dit betekent niet dat bedrijven met minder dan twintig werknemers hun personeel op elk moment buiten de werktijd kunnen storen. Maar de hieronder uiteengezette bindende regels gelden niet voor hen.

Wat is er veranderd?

In principe hebben alle werknemers het recht om hun inbox, Skype, Teams, Slack, smartphone, enz. volledig te negeren en niet verbonden te zijn buiten hun werktijd.

Situatie sinds 20 november 2022

In bedrijven met minstens 20 werknemers moeten voortaan concrete afspraken worden gemaakt over het recht van de medewerkers om buiten de werktijd onbereikbaar te zijn.

Vroegere toestand

In het verleden was de regelgeving over het recht op deconnectie niet bindend. Overleg met het CPBW moest op gezette tijden plaatsvinden, en telkens wanneer de werknemersvertegenwoordigers daarom vroegen. De daaruit voortvloeiende akkoorden konden worden opgenomen in het arbeidsreglement, of er kon een cao worden gesloten.

Wat moet je doen?

Uitstel tot eind maart

De wet legt geen specifieke regels vast voor deconnectie maar verplicht je om voor 1 januari 2023 de nodige modaliteiten vast te stellen. De FOD Werkgelegenheid en Arbeid heeft echter aangekondigd dat in de praktijk een extra termijn van drie maanden wordt toegekend. Je moet deze modaliteiten dus vóór 1 april 2023 vaststellen, dus uiterlijk op 31 maart 2023.

Bedrijfs-cao of arbeidsreglement

Volgens het minimumkader dat in de wet is vastgelegd, kan je dit recht op twee manieren invoeren:

 • Via een bedrijfs-cao in overleg met de vakbonden 
 • Via het arbeidsreglement

De tekst moet ten minste de volgende aspecten van je verbintenis als werkgever omvatten:

 • De praktische uitoefeningsmodaliteiten van dit recht. Je kan bijvoorbeeld verduidelijken dat de leidinggevende geen medewerkers mag proberen bereiken via de telefoon of andere berichten vóór en na de werkuren.
 • De richtlijnen voor een gebruik van de digitale hulpmiddelen dat rusttijden, verlof, privéleven en familieleven waarborgt. Jouw werknemers kunnen bijvoorbeeld in hun elektronische handtekening aanduiden dat een onmiddellijk antwoord niet kan verwacht worden buiten de werkuren.
 • Vorming- en sensibiliseringsacties voor werknemers en leidinggevenden over het verstandig gebruik van digitale hulpmiddelen en de risico's die verbonden zijn aan overmatige connectie. Een maatregel die je gemakkelijk kan invoeren is bijvoorbeeld het aanmoedigen van jouw werknemers om ‘s middags niet voor hun computer te eten. Je kan ook koffiepauzes of lunchpauzes organiseren zonder connectie.

Geen nationale cao, enkele sectorale cao’s 

Als er binnen je paritair comité of de Nationale Arbeidsraad een cao wordt ondertekend, is deze cao van toepassing en ben je niet meer verplicht om op bedrijfsniveau regels uit te werken. Het is nu duidelijk dat in de Nationale Arbeidsraad geen cao zal worden afgesloten.

In volgende paritaire comités werd een cao afgesloten:

 • PC 220
 • PC's 120 en 214
 • PC 130
 • PC's 136 en 222
 • PC 140.03
 • PC 307
 • PC 310
 • PC 315.020
 • PC 320
 • PC 337
 • PC 341

Indien andere sectoren dit voorbeeld volgen, lees je het op Lex4You.

Selecteer jouw paritair comité en ga na of bijzondere bepalingen werden opgenomen onder het trefwoord 'Deconnectie'.

Momenteel moet jij als werkgever dus actie ondernemen voor je bedrijf. Securex stelt je een kant-en-klaar model voor van bijlage bij het arbeidsreglement of cao om je te helpen je verplichtingen na te komen. Je kunt dus op beide oren slapen.

Wat doet Securex voor jou?

Heb je hulp nodig bij het opstellen van je cao of een bepaling in je arbeidsreglement? Raadpleeg je Securex Legal Consultant via het adres consultinglegal@securex.be.

Wens je meer informatie over welzijn op het werk? Contacteer jouw externe preventiedienst. Hier vind je een overzicht van onze diensten.

Bron

Arbeidsdeal
Welzijn op het werk
Verplichtingen als werkgever