Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Piercings en tatoeages: mag je als werkgever grenzen stellen?

Doorheen de jaren kijken we steeds minder op van tattoos en piercings op de werkvloer. Maar ondanks die groeiende aanvaarding blijven sommige werkgevers terughoudend. Mag je als werkgever vragen om tatoeages te bedekken en piercings uit te doen tijdens de werkuren? Of botst dat met de vrijheid van expressie van je werknemers?

8 mei 2024

Tatoeages en piercings: welke regels mag je opleggen?

Als werkgever kan je je werknemers geen algemeen verbod opleggen om een tattoo of piercing te nemen. Zo’n verbod zou een beperking van de fundamentele rechten en vrijheden van je werknemer zijn.

Toch bestaan er situaties waarin je het zichtbaar tonen of dragen ervan kan verbieden. Dat kan echter enkel als die maatregel objectief en redelijk gerechtvaardigd is. Als werkgever mag je, op basis van de rechtspraak, immers bepaalde eisen stellen aan werknemers die in contact staan met klanten. Zo kan het imago van je bedrijf dus een geldige reden zijn om het dragen van zichtbare tatoeages of piercings tijdens het werk niet toe te staan. Van werknemers in een commerciële rol kan bijvoorbeeld verwacht worden dat zij hun tatoeages verbergen wanneer zij met klanten omgaan.

Onze tip

Wil je een beleid opstellen rond tatoeages, piercings of zelfs kapsels? Zorg er dan voor dat je werknemers hiervan op de hoogte zijn, door dit op te nemen in je arbeidsreglement. Je kan hiervoor onze modelclausule gebruiken. Wens je liever een clausule op maat? Vraag dan raad aan je Securex Legal Advisor via myHR@securex.be.

Voorrang aan veiligheid en hygiëne

Ook veiligheid en gezondheid kunnen een objectief criterium zijn om piercings en tattoos te verbieden. Denk aan de voedingssector, waar het dragen van juwelen meestal verboden is. Enerzijds is er een biologisch risico dat vuil zich ophoopt op sieraden en in het voedsel terecht komt. Anderzijds is er het fysiek risico dat piercings infecties kunnen veroorzaken, wat op zijn beurt tot besmetting van voeding kan leiden.

Zo heeft het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) een ‘Gids voor de autocontrole in de detailhandel in algemene voedingswaren’ opgesteld. Daarin staat als richtlijn voor werknemers die onverpakt voedsel hanteren:

"Het personeel mag geen juwelen dragen (geen horloges, geen zichtbare kettingen, geen armbanden, geen oorbellen, geen zichtbare piercings, geen ringen (gladde trouwringen worden getolereerd). Het dragen van sieraden is alleen toegestaan als de exploitant via zijn risicoanalyse kan aantonen dat er geen risico op besmetting is.”

Op het vlak van veiligheid denken we aan het werken met machines, bijvoorbeeld in de metaalsector. In sommige gevallen bestaat het gevaar dat een piercing of ander juweel in een machine blijft haken.

Ben je klant bij de externe preventiedienst van Securex? Dan kan je voor meer info over de risicoanalyses best contact opnemen met health-safety@securex.be.

Kandidaat werknemers met tatoeages en piercings?

Volgens de antidiscriminatiewet mag je niet discrimineren op basis van fysieke eigenschappen zoals littekens, een geboortevlek, … Tatoeages, piercings en kapsels vallen niet onder het begrip “fysieke kenmerken” en zijn dus geen beschermde gronden.

Toch moet je als werkgever bij de selectie van kandidaten criteria hanteren die rechtmatig zijn. Dit betekent dat je alleen criteria in overweging mag nemen die van belang zijn voor de aard en de uitoefeningsvoorwaarden van de functie.

Wat doet Securex voor jou?

Heb je nog een vraag na het lezen van dit artikel? Contacteer dan jouw Securex Legal Advisor voor meer info via myHR@securex.be.

Wil je graag meer weten over de antidiscriminatiewetgeving en de vele wijzigingen hieraan in de afgelopen jaren? Surf dan naar onze thema-artikelen over de anti-discriminatiewetgeving.

Bronnen

Arbeidsongevallen
Welzijn op het werk
Selectie