Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Oudere werknemers: 7 slimme strategieën voor een HR-beleid op maat

Oudere werknemers zijn vaak onmisbaar in een onderneming. Hun kennis, ervaring, loyaliteit, betrouwbaarheid en sociale vaardigheden houd je graag aan boord. Er bestaan heel wat HR-maatregelen om je oudere werknemers langer aan het werk te houden en alle kansen te geven in je organisatie. En dat is geen overbodige luxe op onze krappe arbeidsmarkt.

18 oktober 2023

Landingsbanen: minder werken vanaf 55 jaar

Een landingsbaan is een vorm van tijdskrediet voor oudere werknemers. Hiermee kunnen werknemers op het einde van hun loopbaan, vanaf de leeftijd van 55 jaar, hun arbeidsduur verminderen met 1/5de of de helft. De RVA vult het deeltijdse loon aan. Er is bovendien geen maximumduur, de werknemer kan dus een 1/5de of halftijdse landingsbaan bekomen tot aan diens pensioen.

Een win-win voor jou en je werknemer dus. Die laatste kan het wat rustiger aan doen, zonder dat jij als werkgever alle kennis en kunde ziet vertrekken.

Voor meer info over de landingsbanen kan je terecht bij jouw Securex Legal Advisor via myHR@securex.be

Lees meer: ‘Tijdskrediet landingsbanen: recht op uitkeringen vanaf 55 jaar’

Regionale RSZ-kortingen voor oudere werknemers

Voorlopig kan je in Vlaanderen nog altijd genieten van de doelgroepvermindering voor oudere werknemers, alhoewel de Vlaamse regering die RSZ-korting wil laten uitdoven. De vermindering is mogelijk voor werknemers vanaf 58 jaar, als het gaat om een nieuwe aanwerving van een oudere niet-werkende werkzoekende.

Ben je van plan om een oudere werknemer aan te werven wacht dan niet meer te lang.

In Brussel openen de oudere werknemer van minstens 57 jaar en jonger dan 65 jaar (op de laatste dag van het kwartaal) het recht op een doelgroepvermindering.

In Wallonië kunnen werkgevers profiteren van een vermindering van de werkgeversbijdragen als ze een werknemer in dienst nemen die volledig onderworpen is aan socialezekerheidsbijdragen, minstens 55 jaar oud is en als diens driemaandelijks loon minder dan €16.662,56 bedraagt.

In de Duitstalige gemeenchap kan je als werkgever een doelgroepvermindering voor oudere werknemers krijgen als je een werknemer in dienst neemt of in dienst hebt die volledig onderworpen is aan socialezekerheidsbijdragen, minstens 55 jaar oud is en als diens driemaandelijks loon minder dan €13.942,47 bedraagt.

Sectoraal loopbaanverlof

In heel wat sectoren hebben de sociale partners een loopbaanverlof voor oudere werknemers ingevoerd. Zo’n loopbaanverlof geeft oudere werknemers recht op extra verlofdagen. Hoeveel verlofdagen? Dat verschilt per sector en naargelang de leeftijd van de werknemer.

Zo hebben de arbeiders uit de garagesector (PC 112) vanaf het kalenderjaar waarin ze de leeftijd van 55 jaar hebben bereikt, recht op één bijkomende verlofdag per jaar.

Lees meer over het recht op loopbaanverlof

Wat voorziet jouw sector?

Log in op Lex4You, ga naar Paritaire comités, selecteer jouw PC en kies het thema ‘Vakantie en extralegaal verlof’.

Laat een gepensioneerde bijverdienen

Pensioen is zeker geen synoniem voor ‘niet mogen werken’. Integendeel, mensen die op 65 jaar met pensioen gaan, of die bij hun pensionering een loopbaan van minstens 45 jaar hebben, mogen onbeperkt bijverdienen. Ze verliezen dus geen pensioen als ze bijverdienen.

Lees meer op Wikifin: ‘Mag je blijven werken na je pensioen?’

Werkgevers in tien sectoren, waaronder de horeca en de retail, kunnen flexijob-werknemers aannemen. Dat zijn tijdelijke werkkrachten voor wie een voordelige RSZ- en belastingregeling geldt. Sinds 2018 kunnen ook gepensioneerden aan de slag onder het flexijob-statuut.

Binnenkort flexijobs in meer sectoren

Het federaal akkoord over de begroting van 2024 voorziet een uitbreiding van het flexijob-stelsel naar in totaal 22 sectoren, waaronder zorg, onderwijs, autocarbedrijven, voeding en cultuur.

Lees meer: 'Hervorming flexi-jobs: wat moet je weten?'

Pensioenbonus voor wie langer werkt

Werknemers die vanaf 1 januari 2025 met pensioen gaan, kunnen vanaf 1 juli 2024 een pensioenbonus krijgen. Dat is het geval als ze langer blijven werken dan de leeftijd waarop ze met vervroegd pensioen kunnen.

Een incentive dus om jouw werknemers langer aan het werk te houden: praat er zeker over met jouw medewerkers.

Lees het persbericht van minister Lalieux: ‘De pensioenbonus wordt van kracht op 1 juli 2024’

Werkbaar werk voor oudere werknemers

Sinds 1 januari 2013 moeten ondernemingen met meer dan 20 werknemers een werkgelegenheidsplan opstellen voor werknemers van 45 jaar en ouder. De bedoeling van zo’n plan is om alle ondernemingsspecifieke maatregelen op te sommen die de werkgelegenheid van de werknemers van 45 jaar en ouder behouden of verhogen

Voor een verdere begeleiding bij het opstellen van een werkgelegenheidsplan voor jouw werknemers kan je terecht bij wellbeing@securex.be

Als werkgever kan je bijvoorbeeld de arbeidstijd en de arbeidsomstandigheden van de oudere werknemers aanpassen. Ga zeker ook na wat jouw sector voorziet om oudere werknemers te ondersteunen.

Lees meer : werkgelegenheidsplan voor oudere werknemers | Securex

Lees meer over ergonomie in de voedingsindustrie: ‘Langer Werken Met Goesting’

Bekijk goedgekeurde plannen (chemiesector) via de site van het Demografiefonds

Oudere werknemers als coach voor de jongere werknemers

We begonnen er dit artikel mee: oudere werknemers zijn een waardevolle bron van kennis en ervaring. Door hen in te zetten als coach voor jongere werknemers, verspreid je niet enkel kennis binnen je onderneming maar motiveer je vaak de oudere werknemer zelf. Vooreerst is het een teken van erkenning. Verder kan het voor de mentor veel voldoening en betrokkenheid geven om de volgende generatie te helpen klaarstomen. Tot slot is coachen een voortdurend leerproces, dat kan zorgen voor een frisse uitdaging.

Lees meer: 'Coaching van werknemers en professionele ontwikkeling’

Arbeidsdeal
Aanwerven & arbeidsovereenkomst
Werkgevers