Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Moet je straks opleidingen registreren in de ‘Federal Learning Account’ tool?

Minister Dermagne wil dat werknemers levenslang leren. Daarom werd er via de arbeidsdeal van eind 2022 een individueel opleidingsrecht en een verplicht opleidingsplan ingevoerd. Als vervolg daarop wil de regering vanaf 2024 een nieuwe tool invoeren, waarin je alle opleidingen en bijscholingen bijhoudt die jouw werknemers volgen.

7 augustus 2023
Deze pagina is bijgewerkt naar aanleiding van de tweede lezing van het wetsontwerp FLA.

Nieuwe online tool: de Federal Learning Account

De tool krijgt de naam “Federal Learning Account" en moet werknemers en werkgevers in staat stellen hun individuele opleidingsrechten en sectorale opleidingsrechten te beheren en bij te houden en de werknemer hierover te informeren.

Werkgelegenheid opkrikken dankzij opleidingen

Het bedrijfsleven moet zich voortdurend aanpassen in onze snel veranderende wereld. Zo lazen we onlangs het voorbeeld van een voertuigbouwer die nieuwe medewerkers zoekt met een specifiek technisch profiel, terwijl een deel van het personeel zich in tijdelijke werkloosheid bevindt.

De overheid ziet opleidingen als een onmisbaar instrument om het onevenwicht op de arbeidsmarkt te herstellen en de werkgelegenheidsgraad op te krikken naar 80%. Door werknemers voldoende op te leiden, kunnen ze langer mee op de arbeidsmarkt en zijn ze sneller inzetbaar op andere plaatsen.

Om ervoor te zorgen dat elke werknemer toegang heeft tot opleidingen, werd er via de arbeidsdeal van eind 2022 een individueel recht op opleiding ingevoerd.

Het gaat in principe over vier dagen in 2023 en vijf dagen vanaf 2024 maar de sectoren hebben de mogelijkheid om een groeipad af te spreken. Ga dus zeker na hoeveel opleidingsdagen er binnen jouw sector werden afgesproken.

Lees meer : PC-200-000-Analyse-TWA-2023-2024.pdf

Daarnaast moet ook elke onderneming met minstens 20 werknemers een opleidingsplan opstellen. De eerste deadline daarvoor is 31 maart 2023.

Lees meer: het opleidingsplan

Registreren en consulteren, maar ook controleren

In heel wat ondernemingen is niet zozeer het aantal opleidingsmomenten het probleem, maar wel het goed bijhouden ervan. Naast formele opleidingen krijgen werknemers vaak informele opleidingen, zoals zelfstudie op een e-learning platform, coaching door een collega, on-the-job training, enz. Zulke informele leermomenten worden vaak nergens geregistreerd.

Met de Federal Learning Account wil de regering daar verandering in brengen. De bedoeling is om werkgevers te verplichten om elke opleiding die hun werknemers volgen te registreren binnen de 20 werkdagen na het volgen ervan. Dat wordt dus een extra administratieve verplichting voor werkgevers.

Daarnaast moet de Federal Learning Account zowel werkgevers als werknemers informeren over:

  • De opleidingsdagen waarop de werknemer recht heeft
  • De gevolgde opleidingsdagen en de gevolgde opleidingen
  • Het opleidingskrediet

Die gegevens zouden gedurende de hele loopbaan van de werknemer beschikbaar zijn in de tool.

Tot slot zal ook de overheid zelf de Federal Learning Account kunnen inkijken. Op die manier kan men nagaan of de werkgever de wetgeving rond opleidingen goed naleeft.

Wanneer kunnen we de Federal Learning Account verwachten?

De maatregelen die we in dit artikel bespreken, zijn nog geen definitieve wetgeving. Het gaat om een voorstel van de regering, dat zich momenteel nog in de ontwerpfase bevindt. De regering mikt op 1 januari 2024 als startdatum voor de maatregelen.

Onze tip

Maak er nu al een gewoonte van om de gevolgde opleidingen in jouw onderneming zorgvuldig bij te houden. Doe dit ook voor informele opleidingsmomenten, want die tellen als volwaardige opleidingen in het kader van jouw wettelijke opleidingsverplichting.

Wat doet Securex voor jou?

Wij volgen op wat er verder met het voorstel van de regering gebeurt. Van zodra we meer nieuws vernemen, lees je het op Lex4You.

Heb je nog vragen over jouw verplichtingen als werkgever op het vlak van opleidingen? Dan helpt jouw Securex Legal Advisor je graag verder via myHR@securex.be.

Bron