Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Maatregel ‘Tremplin 24 mois +’ : je kan opnieuw een aanvraag indienen

Begin november 2023 lieten we je weten dat de maatregel ‘Tremplin 24 mois+’ haar limieten had bereikt. Je kon dus geen nieuwe subsidieaanvragen meer indienen.

29 maart 2024

Sinds 8 januari 2024 is dit evenwel opnieuw mogelijk. Je kan dus een nieuwe aanvraag indienen om een subsidie ‘Tremplin 24 mois +’ te ontvangen.  Let op, stel je aanvraag niet uit, want de Waals overheid betaalt de bonus slechts voor een beperkt aantal werknemers uit.Voor het jaar 2024 is het systeem beschikbaar voor ongeveer 2.200 voltijdse equivalenten (budget zes miljoen).

Wat is de ‘Tremplin 24 mois +’-maatregel ?

De ‘Tremplin 24 mois +’ maatregelen wil werkzoekenden die sinds meer dan 24 maanden bij Forem zijn ingeschreven aan het werk helpen. De regeling streeft een dubbele doelstelling na:

  • Kwetsbare groepen inschakelen op de arbeidsmarkt
  • Voldoen aan de behoefte aan arbeidskrachten in essentiële sectoren

Deze steun wordt verleend in de vorm van een driemaandelijkse subsidie (1.000 euro per maand voor een voltijdse werknemer).

Voor welke werkgevers?

Als werkgever (met uitzondering van overheidsinstanties) kan je van de maatregel gebruik maken als je een vestigingseenheid hebt in het Franstalige Waalse Gewest

Je moet je er toe verbinden om de volgende verplichtingen na te leven.

Minimale contractduur van 24 maanden

Je moet een werkzoekende aanwerven voor een periode van minstens 24 maanden, in een ten minste halftijdse arbeidsregeling. De arbeidsovereenkomst kan de vorm aannemen van een overeenkomst voor onbepaalde tijd of een overeenkomst voor een bepaalde tijd van 24 maanden.

Zorgen voor opleiding

Je moet de werkzoekende die met een arbeidsovereenkomst wordt aangeworven opleiding geven voor minimaal 40 uur per jaar.

Aanwerven binnen zes maanden

Je moet een werkzoekende die voldoet aan de voorwaarden aanwerven uiterlijk binnen een termijn 6 maanden na de eerste dag van de maand die volgt op de kennisgeving van de beslissing tot toekenning van de subsidie. Als de aanwerving niet binnen die termijn van 6 maanden gebeurt, gaat de subsidie definitief verloren.

Maximaal twee voltijdse werknemers

Je kunt gebruik maken van de maatregel voor zover je maximaal twee voltijdsequivalenten aanwerft.

Welke werknemers kan je aanwerven?

De werkzoekende die je wil aanwerven, moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Ingeschreven staan bij Forem als niet-werkende werkzoekende
  • Minstens 24 maanden niet werken (op de dag vóór de indienstneming)
  • Zijn hoofdverblijfplaats hebben in het Franstalige Waalse Gewest

Hoe dien je de aanvraag in?

Je kunt de aanvraag rechtstreeks online indienen sop de website van Forem via dit aanvraagformulier. 

Meer weten?

Wil je meer weten over de 'Tremplin 24 mois +' maatregel ? Contacteer je Legal Advisor Securex via het adres myHR@securex.be of vind het antwoord op ons portaal MySecurex. In de zoektool 'MijnSupport' hebben we antwoorden verzameld op de meest gestelde vragen van onze klanten. Zo vind je snel hulp, zelfs buiten kantooruren.

 

Aanwerven & arbeidsovereenkomst
Tewerkstellingsmaatregelen