Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Een akkoord in PC 200: een koopkrachtpremie, een hogere fietsvergoeding en andere maatregelen

Binnen het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden is op 28 juni 2023 een akkoord gesloten over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de periode 2023-2024. In dit artikel halen we de krachtlijnen van het akkoord aan. We organiseren ook een webinar voor jouw sector op 31 augustus waarin we alles nog eens live uit de doeken doen.

14 juli 2023

Koopkrachtpremie

De loonnorm voor de periode 2023-2024 werd vastgelegd op 0 procent maar er werd wel voorzien in de mogelijkheid om een koopkrachtpremie toe te kennen.

Lees meer: De koopkrachtpremie is er (maar wacht nog even)

Deze koopkrachtpremie wordt toegekend uiterlijk in de maand december 2023 aan de bedienden in ondernemingen waar er in 2022 ‘hoge’ of ‘uitzonderlijk hoge winst’ werd gemaakt.

Wat verstaat men onder ondernemingen met winst in 2022?

De koopkrachtpremie moet verplicht worden toegekend door werkgevers die in 2022 hoge winst of uitzonderlijke hoge winst hebben behaald. Het sectorakkoord definieert dit als:

 

Hoge winst

Uitzonderlijk hoge winst

Begrip winst in 2022

Code 9901 op de jaarrekening

Code 9901 op de jaarrekening

Definitie

Als de verhouding winst in 2022 ten opzichte van het balanstotaal minstens 1,25 keer het gemiddelde van diezelfde breuk bedraagt als de drie voorafgaande boekjaren (2019-2021)

EN

De operationele bedrijfswinst (code 9901) is minstens 5% van het balanstotaal

Als de verhouding winst in 2022 ten opzichte van het balanstotaal minstens 2 keer het gemiddelde van diezelfde breuk bedraagt als de drie voorafgaande boekjaren (2019-2021)

EN

De operationele bedrijfswinst (code 9901) is minstens 5% van het balanstotaal

Bedrag koopkrachtpremie

  • Tussen 1,25 en 1,5 keer? 125 euro
  • Minstens 1,5 keer? 250 euro

375 euro

 

Heb je al een koopkrachtpremie toegekend? Dan mag deze verrekend worden met de sectorale premie.

Modaliteiten

De premie zal in de loop maand december 2023 worden betaald aan alle bedienden die op 31 oktober 2023 minstens één maand in dienst zijn. Het bedrag (zie hierboven) zal aangepast worden in functie van hun gewerkte en gelijkgestelde dagen tussen 1 november 2022 en 31 oktober 2023. Een deeltijdse bediende zal ook een aangepast bedrag krijgen.

 Je merkt dat hier een beetje rekenwerk bij komt kijken. De gegevens rond de gemiddelde winst zal je ons moeten aanleveren. Wij zullen je hierover binnenkort bevragen via de FlasHR. Het is van cruciaal belang om hier zeker op te reageren. Zonder deze gegevens kunnen wij niet aan de slag. We hebben alvast de boekhouders verwittigd dat zij hierover vragen mogen verwachten. Eens wij alle gegevens hebben, kunnen wij het nodige doen voor de berekening van jouw koopkrachtpremies.

Eindejaarspremie

  • Er wordt een extra gelijkstelling toegevoegd, namelijk het profylactisch verlof (werkverwijdering van de zwangere vrouw of borstvoedende moeder). Dit wil zeggen dat het opnemen van dit verlof geen negatieve gevolgen zal hebben voor de werknemer voor de berekening van de eindejaarspremie
  • Wanneer je werknemer in onderling overleg je onderneming verlaat, zal die voortaan recht blijven hebben op de eindejaarspremie mits vijf jaar anciënniteit in je bedrijf. Tot nu toe was deze kwestie niet expliciet geregeld in de sectorale cao.

Mobiliteit

  • Het bedrag van de fietsvergoeding wordt vanaf 1 juli 2024 opgetrokken tot 0,27 euro per kilometer (in plaats van 0,20 euro). Het maximum aantal kilometers per dag blijft behouden op 40
  • Bedienden die zich met een privévervoermiddel naar het werk begeven, hebben recht op een tussenkomt in hun gemaakte kosten onder een bepaald loonplafond. Op 1 januari 2024 wordt dit opgetrokken. Het bedrag is momenteel 29.680 euro.

Opleidingen

Ondernemingen met minstens 20 werknemers

In het kader van de arbeidsdeal wordt een groeipad uitgewerkt vanaf 2024 :

 

Individueel recht

Vanaf 2024

3 dagen

Vanaf 2026

4 dagen

Vanaf 2028

5 dagen

 

Je zal gebruik kunnen maken van een (suppletief) model van opleidingsplan dat de sector je ter beschikking zal stellen.

Ondernemingen met minder dan 20 werknemers

De huidige afspraken blijven gelden:

  • In de ondernemingen met minder dan 10 werknemers:

Een gemiddelde van 4 collectieve vormingsdagen over de periode 2024-2025. Hiervan is er één individuele vormingsdag gegarandeerd per werknemer.

  • In de ondernemingen met 10 tot 19 werknemers:

Een gemiddelde van 4,5 collectieve vormingsdagen over de periode 2024-2025. Hiervan is er één individuele vormingsdag gegarandeerd per werknemer.

Andere punten

Hoe Securex jou helpt

Binnenkort kan je de volledige analyse van dit sectorakkoord raadplegen op Lex4You onder Paritaire comités > PC 200 > Tewerkstellingsakkoord > Tewerkstellingsakkoord 2023-2024. Daar zal je niet enkel alle details van dit akkoord kunnen terugvinden, maar ook algemene informatie die deze afspraken kadert in bijvoorbeeld nationale wetgeving.

We gaan je daarna ook bevragen over het resultaat van de verhouding van je winst ten opzichte van je balanstotalen om de juiste koopkrachtpremies te kunnen rekenen voor je arbeiders. Hou je mailbox dus zeker in de gaten!

Krijg je graag een live uiteenzetting over al deze punten? Op 31 augustus organiseren wij voor jou een webinar waarin we alle nieuwigheden aan bod zullen laten komen. Schrijf je nu in!

Bron

  • Protocolakkoord 2023-2024 van 6 juli 2023
Tewerkstellingsakkoorden
Nieuws
Verlonen
Werkgevers