Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Wijziging paritair comité voor bedienden in ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken

De bedienden van de ondernemingen actief in technische land- en tuinbouwwerken gaan op 1 juli 2023 over van PC 200 naar PC 132. Wat met hun rechten?

30 juni 2023

De bedienden van de ondernemingen voor de technische land- en tuinbouwerken (PC 132) ressorteren tot eind juni 2023 onder het aanvullend paritair comité voor de bedienden (PC 200). Op 1 juli 2023 gaan zij over naar het paritair comité van hun collega-arbeiders. Dit alles met het oog op de harmonisering van de statuten van de arbeiders en die van de bedienden.

Harmonisatie arbeiders-bedienden

In het kader van deze harmonisatie werden de laatste jaren al grote stappen genomen. Denken we maar aan het eenheidsstatuut. Een volgende stap is het harmoniseren van de paritaire comités. Dit wil zeggen: de arbeiders en bedienden van dezelfde ondernemingen gelijk(er) behandelen. Een obstakel in dit traject is het aanvullend paritair comité voor de bedienden (PC 200) waarin bedienden verzameld worden die verbonden zijn aan een heleboel verschillende paritaire comités voor arbeiders. Dit bemoeilijkt bijvoorbeeld de harmonisatie van de aanvullende pensioenen. De sector voor de technische land- en tuinbouwwerken volgt het voorbeeld van de land- en tuinbouw, in welke sector de bedienden begin dit jaar zijn weggehaald uit PC 200. 

Wat met de rechten van deze bedienden?

We moeten vooreerst een onderscheid maken tussen de bedienden in dienst op de datum van overgang en deze die nieuw in dienst komen vanaf 1 juli 2023.

De bedienden die reeds in dienst waren op 30 juni 2023 behouden al hun rechten van PC 200. Dit wil zeggen: hun (barema)loon, hun jaarlijkse premies, de tussenkomst in de vervoerskosten volgens PC 200, het recht op ecocheques enz. Dit tot op het moment dat hun rechten zullen geregeld worden in een bijzondere cao.

De bedienden die in dienst komen vanaf 1 juli 2023 zijn momenteel enkel onderworpen aan de cao’s van de Nationale Arbeidsraad die gelden voor alle paritaire comités (bij gebrek aan gunstigere afspraken). Dit wil zeggen dat zij het nationaal minimumloon (cao nr. 43) genieten en de tussenkomst in de vervoerskosten zoals voorzien in cao nr. 19/9 (en dus geen recht kunnen laten gelden voor een tussenkomst in woon-werkverkeer met de eigen wagen).

Uiteraard staat het de werkgever vrij om meer toe te kennen.

Wat doet Securex voor jou?

Om de verschillende loon- en arbeidsvoorwaarden te kunnen opvolgen voor jouw arbeiders en bedienden, hebben we ervoor gekozen om een nieuw nummer te creëren: namelijk 132.200 voor de bedienden van de ondernemingen van de technische land- en tuinbouwwerken. Dit nummer zullen de bedienden ook op hun loonbrief zien verschijnen.

Wij zetten jouw dossier automatisch over naar dit nieuw nummer en volgen de actualiteit binnen jouw paritair comité op de voet. Van zodra er nieuwigheden zijn in hun loon- of arbeidsvoorwaarden, hoor je het van ons.

Bronnen

  • PC 132 Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken - Koninklijk Besluit van 11 juni 2023 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 23 juni 2023
Bedienden (PC 200)