Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Arbeidsdeal goedgekeurd in de Kamer

Het parlement heeft gisteren de arbeidsdeal goedgekeurd. De bepalingen treden ten vroegste op het moment van publicatie in het Belgisch Staatsblad in werking. In dit artikel geven we je al een eerste overzicht. De volgende dagen lees je over elk van deze onderwerpen meer op Lex4You. Zodra de wet gepubliceerd wordt, lees je het ook hier.

30 september 2022

Wat staat er in de arbeidsdeal?

Het parlement heeft wijzigingen over de volgende onderwerpen aangenomen:

Arbeidsduur

 • De mogelijkheid om voltijdse prestaties te leveren op 4 dagen
 • De mogelijkheid om prestaties in het kader van een wisselend weekregime in te voeren voor voltijdse werknemers
 • De versoepeling van de regels over de arbeidsduur in de e-commerce

Werkbaar werk

 • De verlenging van de termijn voor de bekendmaking van de variabele deeltijdse werkroosters
 • De verankering van het recht op deconnectie

Opleidingen

 • De uitbreiding van de regels over de opleiding van werknemers doorheen hun loopbaan en de herlancering van de interesse van kandidaten voor de knelpuntberoepen
 • De verplichting om een individueel opleidingsrecht voor elke werknemer te voorzien

Platformarbeid

 • De regularisatie van de prestaties via digitale platformen die opdrachten geven. Er worden ook sancties voor overtredingen door die platformen ingevoerd.
 • De invoering van een betere regeling voor de arbeidsongevallen van zelfstandige platformmedewerkers

Arbeidsmarkt

 • De mogelijkheid om een werknemer tijdens een opzeggingstermijn ter beschikking te stellen van een andere werkgever in het kader van een transitietraject
 • De bevordering van de inzetbaarheid van werknemers
 • De invoering van een betere monitoring van knelpuntberoepen. Deze monitoring zal plaatsvinden op het niveau van jouw sector en is niet rechtstreeks van toepassing op jouw onderneming.
 • De verplichting om de diversiteit en discriminatie op de arbeidsmarkt op sectorniveau te monitoren. Deze monitoring zal plaatsvinden op het niveau van jouw sector en gebeurt dus niet op het niveau van jouw onderneming.
 • De oprichting van intersectorale fondsen voor bestaanszekerheid. De oprichting van deze fondsen heeft geen directe impact op de werking van jouw onderneming.
 • De invoering van enkele administratieve wijzigingen van de werking van de Administratieve Commissie ter regeling van de Arbeidsrelatie

Wat doet Securex voor jou?

In de volgende dagen lees je meer over elk van deze maatregelen op Lex4You. Zodra de wet gepubliceerd wordt, lees je het ook hier. Binnenkort vind je ook een webinar over de arbeidsdeal op onze site.

Voor meer info kan je terecht bij jouw Securex Legal Advisor via myHR@securex.be.

Bron

Arbeidsdeal
Tijd voor de werknemer
Arbeidsreglement
Arbeidsduur
Werkgever worden