Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Ontslag & beëindiging

De verbreking van een arbeidsovereenkomst mag je niet licht opvatten. Het niet naleven van een aantal juridische regels kan zware gevolgen hebben voor je onderneming. Alvorens je tot een ontslag overgaat, adviseren we jou om een aantal belangrijke vragen te overlopen.

Overloop zeker deze 15 vragen

Contract aangevangen vanaf 2014

Als werkgever kunt u onderstaande modelbrieven gebruiken voor een normale verbreking van een arbeidsovereenkomst die aanving vanaf 1 januari 2014. Het is hierbij niet van belang of de arbeidsovereenkomst met een arbeider dan wel bediende is afgesloten.

Wilt u een werknemer ontslaan die een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur heeft die sinds 2014 is aangevangen? Dan vindt u hier de modelbrieven om dat correct te doen.

Met prestatie van opzegtermijn
Download
Met verbrekingsvergoeding - Minder dan 30 weken
Download
Met verbrekingsvergoeding - Minstens 30 weken
Download

Een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur kunt u niet zomaar beëindigen. Beëindigt u die overeenkomst niet in de eerste helft van de eerste overeenkomst? Of beëindigt u een contract van minder dan 3 maanden omwille van een langere ziekte? Dan vindt u hier onze modellen.

Bepaalde duur min. 3 maanden, arbeidsongeschiktheid meer dan 6 maanden
Download
Bepaalde duur minder dan 3 maanden, minstens 7 dagen arbeidsongeschikt
Download
Verbreking voor de einddatum
Download

Beëindigt u een overeenkomst van bepaalde duur tijdens de eerste helft van het eerste contract? Dan doet u alles correct met deze modellen.

Met prestatie van opzegtermijn
Download
Met verbrekingsvergoeding
Download

Arbeiderscontract aangevangen vóór 2014

Als werkgever kunt u onderstaande modelbrieven gebruiken voor een normale verbreking van een arbeidsovereenkomst met een arbeider, aangevangen vóór 1 januari 2014.

Hier vindt u onze modelbrieven om een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur voor uw arbeiders te beëindigen. Let op, het gaat om overeenkomsten die vóór 2014 zijn aangevangen.

Met prestatie van opzegtermijn
Download
Met verbrekingsvergoeding - Minder dan 30 weken
Download
Met verbrekingsvergoeding - Minstens 30 weken
Download

Hier vindt u onze modelbrieven om een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur voor uw arbeiders te beëindigen. Let op, het gaat om overeenkomsten die vóór 2014 zijn aangevangen.

Bepaalde duur min. 3 maanden, arbeidsongeschiktheid minstens 6 maanden
Download
Voor de einddatum
Download

Bediendencontract aangevangen vóór 2014

Als werkgever kunt u onderstaande modelbrieven gebruiken voor een normale verbreking van een arbeidsovereenkomst met een bediende, aangevangen vóór 1 januari 2014.

Hier vindt u onze modelbrieven om een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur voor uw bedienden te beëindigen. Let op, het gaat om overeenkomsten die vóór 2014 zijn aangevangen.

Met verbrekingsvergoeding - Minder dan 30 weken
Download
Met prestatie van opzegtermijn
Download
Met verbrekingsvergoeding - Minstens 30 weken
Download

Hier vindt u onze modelbrieven om een arbeidsovereenkomst van bepaalde duur voor uw bedienden te beëindigen. Let op, het gaat om overeenkomsten die vóór 2014 zijn aangevangen.

Bepaalde duur min 3 maanden, arbeidsongeschiktheid meer dan 6 maanden
Download
Bepaalde duur minder dan 3 maanden, minstens 7 dagen arbeidsongeschikt
Download
Voor de einddatum
Download

Studentenovereenkomst

Als werkgever kunt u onderstaande modelbrieven gebruiken voor een normale verbreking van een studentenovereenkomst die aanving vanaf 1 januari 2014. Het is hierbij niet van belang of de arbeidsovereenkomst met een arbeider dan wel bediende is afgesloten.

Ontslaat u een student tijdens de proefperiode? Dan vindt u hier onze modelbrief.

Zonder opzeg of vergoeding
Download

Ontslaat u een student na de proefperiode? Dan vindt u hier onze modelbrieven.

Met prestatie van opzegtermijn
Download
Met verbrekingsvergoeding
Download

Beëindiging in gezamenlijk akkoord

Onderstaande overeenkomst kunt u gebruiken om een arbeidsovereenkomst te beëindigen in gezamenlijk akkoord tussen werknemer en werkgever:

  • Zowel een arbeidsovereenkomst met een arbeider als met een bediende
  • Zowel een overeenkomst van onbepaalde duur, van bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk
  • Zowel tijdens de proefperiode als na de proefperiode
Overeenkomst beëindiging gemeenschappelijk akkoord
Download

Ontslag om dringende reden

Onderstaande ontslagbrief kunt u gebruiken om een arbeidsovereenkomst wegens dringende reden te verbreken:

  • Zowel een arbeidsovereenkomst met een arbeider als met een bediende
  • Zowel een contract van onbepaalde duur, van bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk
  • Zowel tijdens de proefperiode als na de proefperiode
Ontslagbrief dringende reden
Download

Opzegtermijn omzetten in opzegvergoeding

Als u uw werknemer ontslagen heeft, kunt u de resterende opzegtermijn omzetten in een opzegvergoeding. Om zeker te zijn dat u dit correct doet, kunt u onze modelbrief gebruiken.

Omzetting opzeg in vergoeding
Download
Ziekte tijdens opzegtermijn, gevolgd door verbrekingsvergoeding
Download

Motivering van het ontslag (cao nr. 109)

Als u uw werknemer ontslagen heeft, kan uw werknemer de motivering voor het ontslag vragen. Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, moet u dat ontslag effectief motiveren. Daarvoor kunt u onze modelbrief gebruiken. Als niet aan alle voorwaarden is voldaan, kunt u weigeren om de motivering te bezorgen. Ook daarvoor hebben we een modelbrief.

Motiveringsbrief
Download
Weigering wanneer reeds motivering werd gegeven
Download
Weigering wanneer voorwaarden niet gerespecteerd worden
Download