Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Recht om een meer flexibele arbeidsregeling aan te vragen

Waarover gaat het?

Deze maatregel past binnen de omzetting van de Work-Life-richtlijn, die, zoals de naam al zegt, werknemers de mogelijkheid wil geven om hun privé- en beroepsleven beter te combineren.

Laatst bijgewerkt op 20 februari 2024

Waaruit bestaat het recht op flexibel werk?

Het gaat om een recht van je werknemer met ten minste zes maanden anciënniteit om een flexibele werkregeling aan te vragen voor zorgdoeleinden. Je bent niet verplicht om op die vraag in te gaan, maar je moet je weigering wel motiveren.

Na afloop van de periode van flexibele werkregeling heeft de werknemer het recht om terug te keren naar zijn oorspronkelijke werkpatroon. De werknemers worden ook beschermd tegen represailles en ontslag.

Voor wie en vanaf wanneer?

De cao nr. 162 van de Nationale Arbeidsraad is op 1 oktober 2022 in werking getreden. Ze is van toepassing op de werkgevers en werknemers die onder de wet van 5 december 1968 betreffende de cao’s vallen, d.w.z. de hele privésector.

Alle artikelen over Recht om een meer flexibele arbeidsregeling aan te vragen