Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen

Verplichting om jongeren van minder dan 26 jaar aan te werven

De startbaanovereenkomst (SBO) heeft als doel de tewerkstellingsgraad bij de jongeren te bevorderen door bepaalde werkgevers te verplichten jongeren van minder dan 26 jaar aan te werven. We bespreken hier welke stappen de werkgever moet ondernemen om in orde te zijn met deze startbaanverplichting.

Afhankelijk van uw paritair comité zijn afwijkingen mogelijk. Bekijk deze sectorale afwijkingen via Paritaire Comités.

Waaruit bestaat de startbaanverplichting?

De werkgever uit de privésector die op 30 juni van het voorgaande jaar minstens 50 werknemers tewerkstelde, is verplicht jongeren van minder dan 26 jaar aan te werven naar rato van 3% van zijn personeelsbestand in voltijdse equivalenten tijdens het tweede trimester van het voorgaande jaar.

Welke jongeren moeten aangeworven worden?

Welke jongeren komen in aanmerking voor de 3%-berekening? Welke jongeren worden uitgesloten?

Welke soorten van startbaanovereenkomst bestaan er?

Er bestaan 3 soorten startbaanovereenkomsten (SBO): een gewone arbeidsovereenkomst, een overeenkomst gecombineerd met opleiding en een leer- of stageovereenkomst. Naast de arbeids- of leerovereenkomst moet er geen aparte startbaanovereenkomst meer gesloten worden. De overeenkomst wordt automatisch als startbaanovereenkomst beschouwd als ze als dusdanig aangegeven wordt bij de RSZ via de DmfA.

Wat zijn de kenmerken van de overeenkomst die als startbaanovereenkomst beschouwd wordt?

De arbeidsovereenkomst die als een startbaanovereenkomst beschouwd wordt, valt in principe onder de bepalingen van de wet op de arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978. Enkele modaliteiten worden in de reglementering betreffende de startbanen echter anders bepaald. Voor hetgeen de SBO type 3 betreft (leerovereenkomst), moet men de reglementering eigen aan deze overeenkomsten raadplegen. Voor meer informatie, raadpleeg onze rubriek "Stages en leertijd".

Hoeveel jonge werknemers moet de werkgever aanwerven?

Indien de werkgever minstens 50 werknemers tewerkstelde op 30 juni van het voorgaande jaar, moet hij jongeren van minder dan 26 jaar aanwerven a rato van 3% van zijn personeelsbestand berekend in voltijdse equivalenten tijdens het tweede kwartaal van het voorbije jaar.

Formaliteiten en vrijstellingen

Wat zijn de na te leven formaliteiten? Wat zijn de vrijstellingen van de verplichting om SBO’s af te sluiten?

Belangrijke weetjes in verband met de startbaanverplichting

Wat zijn de sancties in geval van niet-naleving van de 3% verplichting? Wat is de collectieve verplichting om SBO’s aan te werven? Op welke financiële voordelen kan de werkgever aanspraak maken indien hij een jonge werknemer aanwerft? U leest het allemaal hier.

Alle artikelen over Belangrijke weetjes in verband met de startbaanverplichting
Sluiten