Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Vermeldingen, procedure en communicatie van het arbeidsreglement

Kan de werkgever andere bepalingen opnemen?

Naast de verplichte vermeldingen staat het de werkgever vrij om, binnen de grenzen van de wettelijke reglementeringen, nog andere regels die hij in zijn onderneming wenst nageleefd te zien, in het arbeidsreglement op te nemen.

Laatst bijgewerkt op 22 april 2022

Zo kan het arbeidsreglement voorzien in de verplichtingen van de werknemer in geval van arbeidsongeschiktheid (de verplichting om binnen de 48 uur een medisch attest voor te leggen, ...), in geval van te laat komen, inzake veiligheid en hygiëne (verbod om in bepaalde lokalen te eten, …) enz.

Daarnaast kan het bijvoorbeeld ook de modaliteiten bevatten die van toepassing zijn in geval van structureel en/of occasioneel telewerk.

Alle artikelen over Vermeldingen, procedure en communicatie van het arbeidsreglement