Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Onbetaald verlof

Welke weerslag heeft het onbetaald verlof op de arbeidsvoorwaarden?

Geen enkele bepaling voorziet in een specifieke bescherming tegen ontslag voor de werknemer die onbetaald verlof aanvraagt.

Laatst bijgewerkt op 29 juni 2023

Ontslag

Geen enkele bepaling voorziet in een specifieke bescherming tegen ontslag voor de werknemer die onbetaald verlof aanvraagt. De werkgever kan dus steeds tot ontslag overgaan, zowel tijdens het onbetaald verlof als na de terugkeer van de werknemer.

Het onbetaald verlof schorst noch de aanvang van de opzeg, noch het verloop ervan, of deze nu door de werkgever of de werknemer gegeven is. Het onbetaald verlof wordt echter wel in aanmerking genomen voor de berekening van de anci├źnniteit waar men rekening mee moet houden voor het bepalen van de opzegtermijn.

Jaarlijkse vakantie

De wet voorziet geen gelijkstelling van het onbetaald verlof met effectieve arbeidsdagen voor de toepassing van de wetgeving over de jaarlijkse vakantie.

Feestdagen

De werkgever is op geen enkele manier verplicht de feestdagen die in een periode van onbetaald verlof vallen, te betalen, daar de wet nergens uitdrukkelijk bepaalt dat het onbetaald verlof het recht opent op de betaling van de feestdag die binnen de 14 of 30 dagen na aanvang van de schorsing valt.

Andere schorsingsoorzaken

Wanneer de arbeidsovereenkomst tijdens het onbetaald verlof om een andere reden geschorst wordt (arbeidsongeschiktheid, klein verlet), kan de werknemer toch geen aanspraak maken op een loon voor die laatste schorsing. Het is namelijk steeds de eerste schorsing die primeert.

Alle artikelen over Onbetaald verlof