Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Het vakantiegeld uit dienst of het vertrekvakantiegeld

Wat is het vertrekvakantiegeld?

Aangezien de vakantiedagen verworven worden op basis van de prestaties geleverd tijdens het vakantiedienstjaar is het de werkgever bij wie deze prestaties geleverd werden die instaat voor de betaling van het bijhorende vakantiegeld.

Laatst bijgewerkt op 12 januari 2024

Aangezien de vakantiedagen verworven worden op basis van de prestaties geleverd tijdens het vakantiedienstjaar is het de werkgever bij wie deze prestaties geleverd werden die instaat voor de betaling van het bijhorende vakantiegeld.

Indien de werknemer om één of andere reden (bijvoorbeeld omwille van de beëindiging van het contract of omwille van een vermindering van arbeidsduur) zijn opgebouwde vakantierechten niet (meer) kan uitoefenen bij deze werkgever, zal deze dan ook verplicht zijn om het vakantiegeld dat de werknemer door de prestaties in zijn onderneming verworven heeft, uit te betalen. Dit noemt men het vertrekvakantiegeld.

Opgelet! De regels in verband met het vertrekvakantiegeld zijn enkel van toepassing op bedienden. Voor de arbeiders wordt de betaling van het vakantiegeld immers via de vakantiekassen geregeld.

Alle artikelen over Het vakantiegeld uit dienst of het vetrekvakantiegeld