Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Sancties

Wat zijn de belangrijkste wettelijke referenties?

Hieronder vindt u de wettelijke referenties.

Laatst bijgewerkt op 19 februari 2024
  • Wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op strafrechtelijke geldboeten
  • Wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht
  • Wet van 6 juni 2010 tot invoering van het Sociaal Strafwetboek
  • Koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende bepalingen van het sociaal strafrecht
Alle artikelen over Sancties