Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Sancties

Wat in geval van herhaling?

Hieronder worden de sancties beschreven in geval van herhaling.

Laatst bijgewerkt op 19 februari 2024

Verdubbeling van de straf

Strafsancties

In geval van herhaling binnen het jaar dat volgt op een veroordeling voor een sociaalrechtelijke inbreuk, kan de straf op het dubbele van het maximumbedrag gebracht worden.

De bepalingen inzake herhaling uit het Strafwetboek zijn niet van toepassing op het Sociaal Strafwetboek.

Administratieve sancties

Het bedrag van de administratieve geldboete kan op het dubbele van het maximumbedrag gebracht worden in geval van herhaling binnen het jaar dat volgt op:

  • Een administratieve of gerechtelijke beslissing tot schuldigverklaring
  • Een administratieve beslissing tot oplegging van een administratieve geldboete van niveau 1, 2, 3 of 4
  • Een gerechtelijke veroordeling tot een sanctie van niveau 1, 2, 3 of 4

De termijn van een jaar vangt aan op de dag dat de administratieve beslissing niet langer vatbaar is voor beroep of op de dag dat de gerechtelijke beslissing in kracht van gewijsde is gegaan. Hij wordt gerekend van de zoveelste tot de dag voor de zoveelste, vanaf de dag na die van de handeling of van de gebeurtenis welke hem doet ingaan.

Uitwissing van de straf

Voor de vaststelling van het bedrag van de administratieve geldboete mag geen rekening gehouden worden met een administratieve geldboete die 3 jaar of meer voor de feiten aan de betrokken persoon werd opgelegd. Hetzelfde principe geldt voor de schuldigverklaring die reeds ten aanzien van de betrokkene werd uitgesproken. Na 3 jaar wordt de betrokkene dus geacht een schone lei te hebben.

De termijn van 3 jaar vangt aan op het ogenblik dat de beslissing uitvoerbare kracht heeft gekregen of wanneer de rechterlijke beslissing die zich uitspreekt over het beroep van de overtreder in kracht van gewijsde is gegaan.

Alle artikelen over Sancties