Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Procedureregels

Hoe verloopt de procedure nadat een proces-verbaal tot vaststelling van een inbreuk werd opgemaakt?

Hieronder wordt de procedure beschreven.

Laatst bijgewerkt op 19 februari 2024

Mededeling van het proces-verbaal

Het proces-verbaal tot vaststelling van een inbreuk wordt bezorgd aan:

  • Het openbaar ministerie[1], tenzij bij inbreuken van niveau 1, omdat deze enkel met een administratieve sanctie bestraft kunnen worden
  • De Directie van de Administratieve Geldboeten

Een afschrift wordt bezorgd aan de vermoedelijke dader en eventueel aan zijn werkgever[2]. De werkgever is immers burgerlijk aansprakelijk voor de betaling van de strafrechtelijke geldboeten waartoe zijn aangestelden of lasthebbers veroordeeld worden en dient dus op de hoogte te worden gebracht.

De wet bepaalt niet hoe het (afschrift van het) proces-verbaal aan de betrokkenen bezorgd moet worden, maar dit wordt in de praktijk via aangetekend schrijven verstuurd. Het elektronisch proces-verbaal kan evenwel ook via elektronische weg verstuurd worden.

Voorrang van de strafvervolging

Zoals hierboven vermeld moet het proces-verbaal tot vaststelling van een inbreuk aan het openbaar ministerie en aan de Directie van de Administratieve Geldboeten bezorgd worden. Hoewel beide diensten het proces-verbaal krijgen, kunnen ze niet allebei een sanctie opleggen. Een werkgever kan dus nooit een strafsanctie en een administratieve sanctie krijgen.

Bij vaststelling van een inbreuk van niveau 1 kan de Directie van de Administratieve Geldboeten op eigen initiatief beslissen om een procedure op te starten. Deze inbreuken zijn immers gedepenaliseerd. Er is met andere woorden geen strafvervolging mogelijk.

Voor de inbreuken van niveau 2, 3 of 4 waar zowel een strafsanctie als een administratieve sanctie mogelijk is, heeft de Directie van de Administratieve Geldboeten geen initiatiefrecht. De strafvervolging heeft immers voorrang op de administratieve procedure. Enkel indien het openbaar ministerie afziet van strafvervolging zal de Directie van de Administratieve Geldboeten kunnen optreden.

Beslissing van het openbaar ministerie

Het openbaar ministerie laat de Directie van de Administratieve Geldboeten weten of ze tot vervolging zullen overgaan of niet. Als het openbaar ministerie afziet van vervolging of geen beslissing neemt binnen de 6 maanden vanaf de dag waarop ze het proces-verbaal ontvangen hebben, kan de procedure voor de administratieve geldboete worden opgestart.

Het openbaar ministerie moet in dat geval aan de Directie van de Administratieve Geldboeten een afschrift van alle procedurestukken van het aanvullende opsporingsonderzoek bezorgen.

Opgelet! Zodra er een strafvervolging is geweest, is een administratieve procedure uitgesloten. De Directie van de Administratieve Geldboeten heeft dan niet meer het recht om op te treden, ook niet indien de strafvervolging geleid heeft tot een vrijspraak, een bemiddeling of een minnelijke schikking en niet tot een effectieve strafsanctie.

[1] Indien het om sociaalrechtelijke misdrijven gaat, is het arbeidsauditoraat bevoegd en bij gemeenrechtelijke misdrijven het parket van de procureur des Konings.

[2] Indien zij geen afschrift gekregen hebben, kunnen ze dit altijd aanvragen bij de overheid die het proces-verbaal heeft opgesteld of bij de bevoegde administratie.

Alle artikelen over Procedureregels