Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
De staking en ziekte of werkloosheid

Wat als een staking samenvalt met een periode van tijdelijke werkloosheid?

Wanneer twee schorsingsoorzaken van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, waaronder een staking, zich gelijktijdig voordoen, dan moet men nagaan aan welke gebeurtenis voorrang verleend moet worden.

Laatst bijgewerkt op 15 april 2022

In casu moet men oordelen dat de werkloosheid het gevolg is van de gebeurtenis die zich eerst voorgedaan heeft (of eerst aangekondigd werd).

Met andere woorden, de tijdelijke werkloosheidsuitkeringen worden geweigerd wanneer ze enkel gevraagd worden voor de dag van de staking. Indien de periode van tijdelijke werkloosheid reeds voordien en volgens de regels betekend werd aan de RVA, dan zullen de uitkeringen wel toegekend worden.

Alle artikelen over De staking en ziekte of werkloosheid