Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Het stakingsrecht van werkgever en werknemer en de procedure om een staking aan te kondigen

Kan de werkgever zelf ook staken?

Het Europees sociaal handvest erkent ook het recht voor de werkgever om collectieve acties (inclusief de staking) te voeren in geval van belangenconflicten[1]

Laatst bijgewerkt op 14 april 2022

Deze kwestie dekt het begrip van lock-out (werkgeversstaking). Ze kan gedefinieerd worden als een tijdelijke sluiting van de onderneming, niet om economische redenen of redenen eigen aan de onderneming, maar als actie om eisen of standpunten kracht bij te zetten in een collectief conflict. Hoewel deze mogelijkheid bestaat, wordt ze in België uiterst zelden gebruikt.

 

[1] Europees sociaal handvest van 03/05/1996, art. 6, 4°.

Alle artikelen over Het stakingsrecht van werkgever en werknemer en de procedure om een staking aan te kondigen