Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
De opdrachten en samenstelling van een PC of PSC

Hoe is een PC of PSC samengesteld?

Hier vindt u meer informatie over de samenstelling van een PC of PSC.

Laatst bijgewerkt op 27 mei 2022

De PC's en PSC's zijn samengesteld uit:

  • Een voorzitter en een ondervoorzitter die bij KB zijn benoemd
  • Een gelijk aantal vertegenwoordigers van werknemers- en werkgeversorganisaties (evenveel plaatsvervangers als gewone leden). Het mandaat van de leden duurt vier jaar. Het aantal mandaten hangt af van het belang van het PC of het PSC en van de uitslag van de sociale verkiezingen
  • 2 of meer secretarissen
  • Eventueel technische adviseurs

Hoe vaak wordt vergaderd, hangt af van het belang van het PC of het PSC, alsook van de te bespreken punten.

Elk PC en PSC stelt een huishoudelijk reglement op.

Alle artikelen over De opdrachten en samenstelling van een PC of PSC