Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Bescherming tegen een nadelige behandeling

Vraag naar meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden

Werknemers die meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden aanvragen, worden beschermd tegen een nadelige behandeling.

Laatst bijgewerkt op 1 januari 2023

Principe en bewijslast

Je mag geen nadelige maatregelen treffen tegen die werknemers. Kan je aantonen dat een nadelige maatregel los staat van de aanvraag? Dan kan je die maatregel toch opleggen. Je moet dan uiteraard goed motiveren waarom je die maatregel neemt.

Cao nr. 161 geeft aan dat het niet hernieuwen van een arbeidsovereenkomst van bepaalde tijd als een nadelige maatregel kan worden beschouwd.

Kan jouw werknemer voor een rechtbank aannemelijk maken dat een nadelige maatregel verband houdt met de gevraagde arbeidsvoorwaarden? Dan moet jij als werkgever aantonen dat dit niet zo is.

Duur van de bescherming

Jouw werknemer is beschermd tegen nadelige maatregelen:

  • Vanaf het moment van de aanvraag
  • Tot twee maanden na de start van de meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden

Als je de aanvraag hebt geweigerd, loopt de bescherming tot twee maanden na die weigering.

Als er zich nog een andere situatie zou voordien waarbij geen nieuwe arbeidsvoorwaarden worden ingevoerd, eindigt de bescherming twee maanden na de gevraagde startdatum.

Beschermingsvergoeding

Slaag je er niet in om aan te tonen dat de maatregel niet gelinkt is aan de gevraagde andere arbeidsvoorwaarden? Dan heeft de werknemer recht op een vergoeding gelijk aan twee tot drie maanden loon.

Wettelijke referentie

  • Collectieve arbeidsovereenkomst nr. 161 gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 27 september 2022
Alle artikelen over Bescherming tegen een nadelige behandeling